ZOSA helpt vrijwilligers om ouderen te laten genieten

SINT ANTHONIS – Wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor zorgafhankelijke ouderen in de Gemeente Sint Anthonis, maar heeft u daarbij hulp of advies nodig? Dan kunt u vanaf nu aankloppen bij een nieuw initiatief: de stichting ZOSA (Zorgafhankelijke Ouderen Sint Anthonis). 

Zelfredzaamheid is een groot goed, maar zeker niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg. Daarom is het voor hen fijn dat er vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld helpen met de boodschappen of een leuke activiteit buitenshuis organiseren. Toch komt deze vrijwillige inzet niet altijd goed tot haar recht. Omdat bijvoorbeeld de (financiële) middelen ontbreken of omdat de vrijwilliger niet goed weet hoe hij of zij iets kan regelen. Precies om die redenen is stichting ZOSA in het leven geroepen. De stichting biedt steun in de vorm van financiële middelen en heeft veel kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk ter beschikking. Stichting ZOSA verbindt, brengt mensen met elkaar in contact en neemt knelpunten weg zodat initiatieven voor zorgafhankelijke ouderen tot bloei kunnen komen. Oftewel: ZOSA helpt en verbindt. Iedere aanvraag wordt met zorg in behandeling genomen zodat kan worden bepaald of deze in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de stichting.

 

Donaties

Stichting ZOSA is voor 100 procent afhankelijk van subsidies en donaties. Wilt u stichting ZOSA als particulier of als ondernemer steunen met een gift en daarmee bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente Sint Anthonis? Dat kan! Er zijn diverse donatiemogelijkheden. Stichting ZOSA is een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor is een donatie ook fiscaal interessant.

 

Meer informatie

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Gerard van Dasler, secretaris Eric Kemperman en penningmeester Henri van Gemert. Wilt u meer informatie over de stichting ZOSA, hebt u een initiatief voor zorgafhankelijke ouderen waar u hulp bij nodig hebt of wilt u een donatie doen? Neem dan contact op met Gerard van Dasler via 06-53178905 of stuur een e-mail naar info@zosasintanthonis.nl.