Workshop over denken in beelden en concepten

Op dinsdag 7 februari verzorgt Sjan Verhoeven in bibliotheek Cuijk onder de titel ‘Als je denkt in beelden en concepten, hoe leer je dan het best?’ een workshop vóór en over conceptuele denkers.

Conceptuele denkers hebben vaak moeite met lezen, met het vlot verwoorden of met het gestructureerd en begrijpelijk overbrengen van een verhaal. Zij kunnen hoogopgeleid zijn maar ook een groot percentage van de laaggeletterden blijkt moeite met taal (of rekenen) te hebben omdat ze ‘anders’ denken dan de norm. Tijdens hun schooljaren is onvoldoende rekening gehouden met hun manier van leren. Ook nu nog is het lineair denken de norm op school en in de maatschappij. Voor de conceptuele of neurodiverse denker is het in stappen denken van klein naar groot of van begin naar einde en het leren van regels rampzalig. Sommigen hebben tijdens hun schooltijd de diagnose dyslexie, AD(H)D, dyscalculie, autisme of hoogbegaafdheid gekregen.

Tijdens de workshop wordt uitleg gegeven over hoe het brein werkt. En hoe de conceptuele denker zijn/haar talenten kan inzetten om sneller te werken en leren. Sjan zal ook in gesprek gaan met deelnemers om concreet in te gaan op situaties.

Sjan Verhoeven is in Nederland een voorloper in het ontwikkelen van een visie op dyslexie, waarin het denken in concepten een centrale rol speelt. Een visie die ook ruimte geeft om de positieve kanten van conceptuele denkers in het werk te integreren. Zij is eigenaar van Dynamika, Werk en Dyslexie. Sjan is zelf dyslectisch en hoogbegaafd, heeft ook dyscalculie en ADHD en werkt vooral met (jong)volwassenen.

 

Kaartjes voor de workshop kosten €3,-. Bibliotheekleden hebben gratis toegang. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen en via www.biblioplus.nl/agenda.

www.biblioplus.nl

 

 

Workshop Als je denkt in beelden en ideeën, hoe leer je dan het best?

Dinsdag 7 februari, Bibliotheek Cuijk, 13.00 – 16.00 uur