Workshop leerplichtige AZC leerlingen ISK

ISK betekent Internationale Schakel klas. Onlangs hebben Roel Verheggen en Caroline Ermers van “Angels Rule” een workshop Creatief vlechten gevolgd, als voorbereiding op 17 december a.s. om bij Metameer 40 jonge vluchtelingen creatief te leren vlechten met wilgentenen.

Toen Rik Nissen (23) in Arnhem dit via Facebook vernam stelde hij zich meteen beschikbaar om ook te helpen. Rik komt uit De Striep in Oploo dus bijna familie. Vandaag heeft Rik het vlechten ook eigen gemaakt. Tegelijkertijd bood Susan Pluk uit Boxmeer speelgoed aan voor de kleine kinderen in AZC.
Bron & foto’s: Jac de Cock