Wmo-cliëntondersteuners gecertificeerd

Als mensen huishoudelijke zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen zij daarvoor aankloppen bij de Gemeente.Maar zij hoeven dat traject niet alleen in te gaan, want via de KBO-Afdeling bij hen in de buurt kunnen zij een beroep doen op één van de 200 vrijwillige en onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuners van KBO-Brabant. KBO-Brabant heeft een fijnmazig netwerk van aangesloten seniorenverenigingen en opgeleide vrijwilligers die 50-plussers helpen bij het langer thuis wonen. De Wmo-cliëntondersteuners helpen graag met de Wmo-aanvraag. Gisteren zijn 20 nieuwe Wmo-cliëntondersteuners gecertificeerd door KBO-Brabant. Juristen Bert van ’t Laar en Fleur van der Meer van de juridische helpdesk hebben de cursus verzorgd.

Momenteel zijn de wachtlijsten bij de gemeenten voor zorg en ondersteuning aan de orde van de dag. De gemeente behoort binnen zes weken na melding van een cliënt een onderzoek op grond van de Wmo uit te voeren. In veel situaties wordt deze termijn overschreden. Cliënten kunnen een beroep doen op de Wmo-cliëntondersteuners om te bekijken wat zij hieraan kunnen doen. De Wmo-cliëntondersteuners weten de weg en kunnen de juridische helpdesk van KBO-Brabant raadplegen. De juridische helpdesk geeft advies en dient eventueel een bezwaarschrift in bij de gemeente.

Gisteren – 27 juni – zijn 20 nieuwe Wmo-cliëntondersteuners gecertificeerd door KBO-Brabant. De kersverse Wmo-cliëntondersteuners hebben een intensieve training achter de rug. Zij volgden drie trainingsmiddagen en maakten veel huiswerkopdrachten. Zij zijn hierdoor goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Cursist Willie Jonkers-Bolsenbroek uit Someren is enthousiast over de cursus: ‘Ik leerde om als “tolk” te fungeren bij een hulpvraag, hoe ik daadwerkelijke hulp kan regelen, maar vooral om náást de medemens te staan. Bovendien ken ik nu de regelgeving. Het was een mooie uitdaging!’

Cursist Ed Balkenende (coördinator cliëntondersteuning) uit Rijen kan nu ook aan de slag: ‘Het was een korte intensieve cursus, ik heb veel geleerd van de cursusleiders en nu ga ik het in de praktijk brengen en hoop zo cliënten te kunnen ondersteunen.’

 Cursusleider Bert van ’t Laar (oud-bestuursrechter): ‘Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de opgeleide cliëntondersteuners. Veel mensen hebben hun sporen verdiend in het maatschappelijk leven en hiermee een goede basis om zich de complexe stof eigen te maken.’

 De cliëntondersteuning van KBO-Brabant is onafhankelijk. De Wmo-cliëntondersteuner staat naast de cliënt en denkt mee over zorg en ondersteuning. De cliëntondersteuner kan senioren helpen met informatie, advies en voorlichting en verheldert de hulpvraag. Het ontlast de cliënt omdat er iemand meekijkt en weet welke wetten en regels er gelden, zeker bij complexe vragen. Het doel van cliëntondersteuning is de zelfredzaamheid en participatie van mensen te versterken.