Week van Lezen en Schrijven

Op woensdag 8 september is het Wereld alfabetiseringsdag. Daarom is in Nederland van 6 tot en met 12 september de Week van Lezen en Schrijven.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer of mobiele telefoon.

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen.

Taalhuis

Het Taalhuis van BiblioPlus helpt mensen met het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen en de digitale vaardigheden. Zo zijn er taalvrijwilligers die wekelijks met iemand oefenen om taal of rekenen te verbeteren of kan men meedoen met de lesgroep Begrijp je taal, die speciaal georganiseerd wordt voor mensen die de Nederlandse taal als eerste taal geleerd hebben. We organiseren Taalcafés voor mensen die uit een ander land komen en het Nederlands spreken willen oefenen. Ook is er de empowermentcursus In je kracht, waarbij je onderzoekt wat je kunt doen om meer actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. En de Klik & Tik cursus om beter met de computer om te kunnen gaan. Of de cursus DigiD waarbij je meer leert over het gebruik van je DigiD en de websites van de overheid. Binnenkort start het Taalhuis Plus, waarbij iedereen die hulp nodig heeft met taal gewoon binnen kan lopen met een vraag. Kijk voor meer activiteiten en informatie op de website van de bibliotheek https://www.biblioplus.nl/levenlangleren1.html

Er komen binnenkort weer plekken vrij in de lesgroep Begrijp je taal en er is nog ruimte bij de cursus In je kracht en bij andere activiteiten. Aanmelden kan ook via de website.

Taalhuistour

Omdat niet iedereen daarvan op de hoogte is gaat het Taalhuis van BiblioPlus op pad om te laten zien wat er allemaal kan in de Bibliotheek. De Taalhuistour start in de Week van Lezen en Schrijven. We komen in De Driewiek in Boxmeer (6 september 10.30 uur)  en bij Safina in MFA De Valuwe in Cuijk (9 september, 12.00 uur ).

Is de Taalhuistour ook iets voor uw dorp of wijk? Neem dan contact op met de Bibliotheek, we komen graag!

Meer informatie:

Carin Hoppenbrouwers

Regisseur leven lang leren BiblioPlus

( 0485 – 583 500 / 06 – 10155486)

c.hoppenbrouwers@biblioplus.nl
www.biblioplus.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do