De gemeente Land van Cuijk is dit jaar later met het versturen van haar aanslag aan haar burgers. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Kosteloosbezwaar.nl

De gemeente Land van Cuijk is zoals bekend dit jaar pas gefuseerd. Zoals reeds enkele jaren bekend was voor de gemeente, moesten alle gemeenten in Nederland uiterlijk dit jaar zijn overgestapt van taxatiemethode.

Vorig jaar werd de WOZ-waarde van de woning in de voormalige gemeenten van Land van Cuijk nog bepaald op basis van kubieke meters woonruimte in plaats van vierkante meters. Sinds dit jaar moet dat dus verplicht worden gewaardeerd naar vierkante meters. Ook dit zou een reden kunnen zijn dat de gemeente later is met het opleggen van de aanslag.

 

Dit kan gevolgen hebben voor woningbezitters

kosteloosbezwaarDe verandering in taxatiemethode kan dit jaar tot gevolg hebben dat de WOZ-waarde van uw woning en de daarmee gepaard gaande aanslag, flink fluctueert ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is dus verstandig om dit goed in de gaten te houden en als u twijfelt bezwaar te maken tegen deze aanslag.

Het gerenommeerde Kosteloosbezwaar.nl kan u hierbij gratis van dienst zijn en u al dit werk uit handen nemen.

Meer informatie vindt u op : www.kosteloosbezwaar.nl

* Advertorial