Vrijwilligerspenning voor Jan van Gils uit Cuijk

Op woensdagmiddag 29 september a.s. wordt de heer Jan van Gils (88) uit Cuijk onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk.

De onderscheiding wordt uitgereikt door wethouder Hendriks ter gelegenheid van zijn tomeloze inzet op vrijwilligersgebied. De heer Van Gils is 22 jaar lang bestuurslid geweest van de KBO Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen. Hij betekent veel voor de gemeenschap van Cuijk. Van Gils’ taak was o.a. de ledenwerving. Hierbij vond hij het belangrijk dat mensen gewezen werden op zaken en problemen die samenhangen met het aspect ‘ouder worden’, en wat de KBO hierin kon betekenen. Verder ging hij zeer actief te werk in het organiseren van ledenactiviteiten en droeg hij bij aan het informatiebulletin: dit werd maandelijks opgevrolijkt met stukken waarin hij op humoristische wijze zijn ervaringen uit het verleden met de lezers deelde. Daarbij zorgde hij ook dat de publicaties taalkundig in orde waren.

Kortom, de heer Van Gils heeft altijd veel tijd in het vrijwilligerswerk gestoken. Dat verdient waardering en die waardering krijgt hij nu, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe 16 jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.