Vrijwilligers Maasheggen maken kans op erfgoedprijs

De stichting SLaBox is een van de drie genomineerden voor de prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

Of de Boxmeerse en Oeffeltse vrijwilligers de titel ook in de wacht slepen is afhankelijk van hoeveel publieksstemmen zij krijgen. Stemmen kan via www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl

De vrijwilligers van de werkgroep Oeffelt en Loerangel, onderdeel van stichting Landschapsbeheer Boxmeer, zetten zich al meer dan tien jaar in voor de ontwikkeling en het beheer van het unieke Maasheggengebied. Zij spelen een belangrijke rol in het herstel en behoud van de eeuwenoude heggen, maar dragen ook actief het ambacht van heggenvlechten uit. Dat doen ze onder meer door jaarlijks het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten te organiseren.

De inspanningen van de vrijwilligers zijn ook opgevallen bij de jury van de Erfgoedvrijwilligersprijs. Deze prijs, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. “In de erfgoedsector zijn het veelal vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het behoud, het onderhoud en de ontsluiting van ons (immaterieel) cultureel erfgoed. Teams van vrijwilligers die zich zo inzetten verdienen een prijs”, motiveert het ministerie de keuze om vanaf dit jaar deze vrijwilligersprijs uit te reiken.

Wie uiteindelijk de prijs wint bepaalt het publiek. Tot 20 november aanstaande kan via de website www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl op een van de drie finalisten worden gestemd. Per mailadres kan één stem worden uitgebracht. Wie over meerdere mailadressen beschikt kan dus ook meerdere keren stemmen.

Op 4 december reikt minister Ingrid van Engelshoven de prijs uit. De uitreiking is live te volgen via www.erfgoedvrijwillersprijs.nl

Het winnende team krijgt een cheque van 10.000 euro. Dat bedrag mag voor de helft vrij worden besteed (bijvoorbeeld aan teamactiviteiten) en moet voor de helft worden ingezet om kennis op het gebied van het vrijwilligerswerk, waarvoor het team zich inzet, over te dragen. Voor de nummers twee en drie is, op dezelfde manier te besteden, een cheque van 5.000 euro beschikbaar.
Benieuwd naar het nominatiefilmpje van de vrijwilligers van SLaBOx? Kijk op www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl