Voormalige Boerenbondfabriek wordt herontwikkeld

Ontwikkelaar koopt locatie om komende jaren te transformeren naar nieuwe woonwijk

Op het terrein van de voormalige Boerenbondfabriek in Wanroij aan de Molenstraat, vindt in de komende jaren een aantrekkelijke herontwikkeling plaats. De herontwikkeling wordt door de Boxmeerse gebiedsontwikkelaar Laarakkers RESITE in samenwerking met prudentius Vastgoedontwikkeling uit Kaatsheuvel en de gemeente Sint Anthonis uitgevoerd. Laarakkers RESITE en prudentius Vastgoedontwikkeling hebben het terrein in april 2021 aangekocht en ontwikkelen het onder de nieuwe naam ‘Korenveld’.

In de afgelopen periode heeft de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente en Voergroep Zuid (voormalig eigenaar, red.) verschillende herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht. “Uit de gevoerde gesprekken blijkt, dat de stilgelegde fabriek met haar 40 meter hoge beeldbepalende bebouwing, een doorn in het oog is van menig Wanroijenaar. Ook de Dorpsraad Wanroij geeft aan erg blij te zijn met het initiatief”, aldus Bart Franssen, directeur van prudentius Vastgoedontwikkeling. “Door de kennis en kunde van Laarakkers RESITE, als ervaren sloop- saneringsbedrijf en gebiedsontwikkelaar, te bundelen met de knowhow van prudentius, voegen we twee krachten samen die dit uitdagende project mogelijk maken”, aldus Merlijn Güppertz, directeur van  Laarakkers RESITE.

De gemeente Sint Anthonis is blij dat de stilgelegde locatie nieuw leven wordt ingeblazen. “Er is een enorme vraag naar woningen in de gemeente Sint Anthonis. Deze grote ontwikkeling in Wanroij past ons dus erg goed. Als gemeente maken wij graag samen met marktpartijen een slag in het omzetten van dit soort locaties naar aantrekkelijke woonwijken. Het is fijn dat een marktpartij deze handschoen oppakt”, aldus wethouder Wouter Bollen van de gemeente Sint Anthonis. De directie van Voergroep Zuid, voegt daar namens haar bestuur aan toe: “Tijdens de gesprekken met Laarakkers RESITE en prudentius hebben wij zeker het gevoel gekregen dat dit partners zijn die dit project tot een goed einde gaan brengen. Daarnaast is het voor ons van belang dat de Welkoop winkel de komende tijd gewoon open kan blijven.”

Momenteel is de ontwikkelaar bezig diverse verkavelingsscenario’s te onderzoeken, voordat de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart. Hierbij worden omwonenden en andere geïnteresseerden vanzelfsprekend actief betrokken. Via de website www.woneninwanroij.nl kunnen zowel omwonenden als geïnteresseerden in een woning zich nu al aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.

Over Laarakkers RESITE

Laarakkers RESITE is de specialist voor gebiedsontwikkeling van moeilijke grondstukken. RESITE neemt het risico van de gebouwde omgeving en eventuele bodemverontreiniging over en ontwikkelt samen met gemeenten en andere betrokken partijen bouw- en bestemmingsplannen. Bovendien is de inrichting van de infrastructuur deel van haar takenpakket. Ons doel daarbij is om grondeigenaren en andere opdrachtgevers geheel te ontzorgen.

Laarakkers RESITE is onderdeel van de LAARAKKERS Groep, een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van sloop, graafwerkzaamheden, sanering van verontreinigende stoffen, recycling en gebiedsontwikkeling. De groep heeft haar roots in de gemeente Boxmeer en is tevens gevestigd in het Duitse Rheinberg en Düsseldorf. Het familiebedrijf bestaat inmiddels ruim 75 jaar en is steeds op zoek naar innovaties die de core business duurzamer en eenvoudiger maken.

Over prudentius Vastgoedontwikkeling

prudentius legt verbindingen en verwezenlijkt ideeën op het gebied van vastgoed. Samen komen we zo tot een mooiere en duurzamere leefomgeving en creëren we vastgoed en innovatieve concepten. Dit doen we door met aandacht te luisteren en te starten zonder aannames of veronderstellingen. We vragen door en zoeken naar de essentie. Dat is waar we werkelijk inzicht vinden en ieders belangen kunnen ontwarren en samen kunnen brengen. Zo ontstaan verrassingen, draagvlak en kansen!

We ontwikkelen woningen waar mensen van de omgeving én van elkaar kunnen genieten. Samen zijn we continue op zoek naar innovaties om een positieve invloed te hebben op ons gebruik van grondstoffen.