Voorlichtingsbijeenkomst ‘Pneumokokkenvaccinatie’

Dit najaar besteedt de bibliotheek ism Remedica aandacht aan pneumokokkenziekte en vaccinatie tijdens voorlichtingsbijeenkomsten die gratis toegankelijk zijn. Pneumokokkenziekte kan o.a. longontsteking veroorzaken.

De pneumokok is een bacterie die normaal gesproken bij gezonde mensen geen ziekte veroorzaakt. Pneumokokkenziekte komt vooral voor bij jonge kinderen en volwassenen ouder dan 60 jaar. Het risico neemt toe met de leeftijd en de aanwezigheid van andere ziektes zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. De bacterie kan o.a. longontsteking, bloedvergifitiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. 

Vaccinatie

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen pneumokokken voor 60-plussers. Deze vaccinatie kan (ernstige) infecties zoals longontsteking en hersenvliesontsteking voorkomen. 

Meer weten over pneumokokken en vaccinatie? U bent van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst van Remedica. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is verplicht.
Dit kan via www.biblioplus.nl/agenda

Locaties en data van de bijeenkomsten:

Bibliotheek Grave: maandag 28 september, 14.00 uur
Bibliotheek Gennep: donderdag 1 oktober, 14.00 uur
Bibliotheek Cuijk: vrijdag 9 oktober, 10.00 uur