Vijf colleges in het Land van Cuijk bereiken akkoord over ambtelijke dienstverlening per 2022

Na maanden van constructieve onderhandelingen zijn de colleges van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave het met elkaar eens geworden:

per 1 januari 2022 laat Grave al zijn ambtelijke diensten en producten verzorgen door de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. De onderhandelaars namens deze vijf gemeenten kwamen tijdens een speciaal ingelast ‘zondag-beraad’ op 27 september tot overeenstemming. De vijf colleges van B&W bekrachtigden dit akkoord tijdens hun vergaderingen van dinsdag 29 september.

Alleen maar winnaars, door dit besluit
Het akkoord tussen deze vijf partijen kent alleen maar winnaars. De zelfstandige gemeente Grave kan met ingang van 2022 gebruik maken van de professionaliteit, de innovaties en het strategisch vermogen aanwezig in de robuuste ambtelijke organisatie van de gemeente Land van Cuijk. Wethouder Henisch van Grave benadrukt: ‘Zo kan Grave als zelfstandige gemeente, ook direct na opheffing van de ambtelijke Werkorganisatie CGM, de dienstverlening borgen aan zijn inwoners, ondernemers en instellingen met hoge kwaliteit, eigen beleidsaccenten en lokaal op het eigen stadhuis’.
Voor de gemeente Land van Cuijk was de inzet, volgens wethouder Jilisen van Cuijk, vooral gericht op het continueren van de politiek, bestuurlijke en ambtelijke nauwe banden die de gemeenten al jaren met elkaar hebben. Straks maken twee gemeenten gebruik van hetzelfde ambtenarencorps, dat helpt om als gemeenten Grave en Land van Cuijk ook politiek-bestuurlijk nauw met elkaar verbonden te blijven. En dat allemaal ten dienste van een economisch en sociaal sterke regio.

Ambtenaren treden allemaal in dienst gemeente Land van Cuijk
Alle ambtenaren die nu werkzaam zijn voor de vijf gemeenten blijven dat in de toekomst ook, door het akkoord tussen de vijf colleges. Echter, zij treden allemaal in dienst van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Terwijl zij nu nog werkzaam zijn voor de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en voor Werkorganisatie CGM. Deze Werkorganisatie herbergt nu nog alle ambtenaren van de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave. Door de herindeling tot gemeente Land van Cuijk wordt deze Werkorganisatie opgeheven.
Burgemeester Van Soest van Boxmeer vult aan: ‘door het akkoord dat er nu ligt tussen de vijf colleges kunnen we de ambtenaren in het Land van Cuijk nóg meer zekerheid geven op werk, dan we al hadden toegezegd. Het is belangrijk dat we nú dit akkoord hebben bereikt zodat we met duidelijkheid voor al het personeel de nieuwe ambtelijke organisatie kunnen gaan bouwen en inrichten’.

Dienstverlening wordt juridisch verankerd
Per 1 januari 2022 verleent de gemeente Land van Cuijk vanuit zijn ambtelijke organisatie dus diensten aan het zelfstandige gemeentebestuur van Grave. Grave houdt daarbij een eigen raad, griffie, college, burgemeester, gemeentesecretaris en een klein team van ambtenaren. Burgemeester Roolvink van Grave voegt daaraan toe: ‘Tevens blijven de balies op het stadhuis van Grave voor onze inwoners gewoon open en blijven de medewerkers in de buitendienst gewoon werkzaam vanaf de gemeentewerf in Grave. De inwoner van Grave merkt dus praktisch gezien niets van deze afspraken’.
Burgemeester Fränzel van Sint Anthonis: ‘De nu gemaakte afspraken hebben we vastgelegd in een zogenaamde Centrumregeling en een Dienstverleningsovereenkomst. Daarin hebben we alle afspraken over bijvoorbeeld diensten, kwaliteit en financiën met elkaar vastgelegd’. De afspraken gelden voor een periode van vier jaar: 2022 tot en met 2025. De colleges hebben deze documenten nu onderschreven. Begin november vragen de vijf colleges hun raden formeel om toestemming om met elkaar deze juridische documenten te mogen ondertekenen.