Vier nieuwe natuurgidsen bij IVN Grave

Natuurvereniging IVN Grave kan sinds kort beschikken over 4 kersvers gediplomeerde IVN-natuurgidsen.Zaterdag 26 november mochten ze het felbegeerde certificaat ontvangen tijdens een bijeenkomst in het gemeenschapshuis van Heijen. Hun tweejarige opleiding ging in 2019 van start bij de natuurgidsenopleiding van de IVN-regio Maasdal, een samenwerking tussen de IVN-afdelingen van Maas en Niers, Maasvallei, Maasdorpen, Groene Overlaat, Maasduinen en Grave. De cursus startte met ruim 30 deelnemers. Vanwege de coronamaatregelen  kon de afronding pas in november 2022 plaatsvinden. Begrijpelijk ook dat hierdoor een aantal deelnemers de opleiding niet konden afronden.
De natuurgidsen zijn nu volwaardig opgeleide gidsen die een excursie of andere activiteit binnen IVN zelfstandig kunnen oppakken. Zij zijn geschoold in kennis over het dierenrijk, landschapsvorming, vogels, mens-milieu en maatschappij, didactiek, het ecosysteem water, populaties en kringlopen, ecologie, planten determineren, bloembouw, bestuiving en bevruchting, vruchten en zaden, bodemdieren, amfibieën en reptielen, insecten, spinachtingen en nog veel meer.
De cursisten bezochten in alle IVN-regio’s een natuurgebied om daar onder leiding van hun docenten Ben van Dinther en Sjoerd de Boer te oefenen en praktiseren in het gidsen. Onder begeleiding van hun mentoren hebben deden de cursisten onderzoek in hun eigen uitgekozen natuurgebied. In het groene hart van de 17 overgebleven examenkandidaten bleef hiermee het vuurtje wakkeren.
Op 26 november hebben de kandidaten hun kennis en kunde toonbaar gemaakt aan de examencommissie. Elke groep lichtte zijn verslaglegging en rapport over hun onderzoeksgebied toe. In de middag toonden de cursisten hun prachtige presentaties aan het publiek, genodigden, gezinsleden en andere aanwezigen.
Foto-bijschrift:
De vier nieuwe natuurgidsen. V.l.n.r.: Sylvia Thuis, Hans Stoelwinder, Hermien Arts, Jan van den Heuvel