Verrassende doorkijkjes op Wanroij dankzij ‘t Kattepedje

WANROIJ – Het heeft de nodige voeten in aarde gehad en er is een hele tijd overheen gegaan, maar over een half jaar kunnen liefhebbers vanuit hartje Wanroij een wandeling maken in de groene en natuurlijke randzone van het Peeldorp. “Alles is erop gericht dat we in april ‘t Kattepedje in gebruik kunnen nemen”, zegt Kees Jozephs. Samen met Tijs van de Hulsbeek en Jan Suijkerbuijk maakt hij deel uit van de actieve werkgroep die aan de weg timmert met nieuwe wandelroutes in Wanroij.

Nieuwe aanzet

‘t Kattepedje mag een schoolvoorbeeld van een project met lange adem worden genoemd. “Tijs van de Hulsbeek kent de historie. “Twintig jaar geleden had de dorpsraad een wandelroute bedacht. Het was een mooi plan, waar met name dorpsraadlid Willy Vloet veel energie in heeft gestoken.” Omdat het plan op onoverkomelijke bezwaren van een aanwonende stuitte, verdween het in de ijskast.
Lange tijd gebeurde er niets, tot Kees, Tijs en Jan besloten om het plan nieuw leven in te blazen. De sanering van een varkenshouderij in 2017 zorgde voor de opening. Het drietal klopte aan bij de wethouder, die er positief tegenover stond. Toen kwam de vaart er helemaal in. “Het sluit helemaal aan bij de koers die de overheid tien jaar geleden heeft ingezet. Wandelen is onthaasten, goed voor lichaam en geest”, stelt Kees.
“We zijn in het uitloopgebied aan de zuidkant van ons dorp gaan kijken en daar ontdekten we verrassende doorkijkjes”, zegt Van de Hulsbeek. De werkgroep zette de ideeën op een rijtje en betrok tuinarchitect Carla Rovers, eveneens inwoner van Wanroij, bij de uitwerking van de twee wandelroutes.

“Kijk, dit zijn die routes”, wijst Jan Suijkerbuijk op de fraaie plankaart. “We willen niet alles tegelijk. Eerst gaan we ’t Kattepedje realiseren. Met de tweede route gaan we aan de slag als in het randgebied nieuwe woningen worden gebouwd.”

Route met rustplaats

Vertrekpunt van ‘t Kattepedje is het fraaie kunstwerk ‘Vrouwen aan de bron’ op het Giesenplein. Bordjes wijzen de wandelaar vervolgens weg en bij het beginpunt en enkele sleutelplekken komen informatiepanelen met een kaart en wetenswaardigheden. Vanaf het Giesenplein loopt de route deels over verharde en deels over half-verharde wegen en paden langs boerenland en natuur met als bijzondere tussenstop een rustplaats. “Daar verheft het land zich en heb je een prachtig zicht op het dorp”, zegt Jan enthousiast.
‘t Kattepedje is geen standaard ommetje of rondje, maar een heen-en-weer traject van ongeveer 3  kilometer. Halfweg komt er een rustplaats met een schuilhut. “Het eerste idee was om een soort plaggenhut te bouwen, maar daar zijn we ook vanwege de kosten vanaf gestapt”, zegt Jan Suijkerbuijk. “Je moet het zien als een overdekte plek, met zicht op het dorp.”
Een deel van de route voert over bestaande wegen en paden, een deel moet worden aangelegd. Dit karwei neemt de gemeente Sint Anthonis voor zijn rekening. Onderzocht wordt of er ook iets van beplanting kan worden gerealiseerd. Het pad is bestemd voor jong en oudere wandelaars.  “Alles is straks prima begaanbaar, want het moet ook gebruikt worden door rolstoelers”, verzekerd Kees Jozephs. Ook mensen die de hond uitlaten zijn welkom, al zullen die wel op de bekende bordjes ‘hondenpoep opruimen’ stuiten! 

Definitief plan

Het masterplan ligt er, maar voor de gedetailleerde invulling is de werkgroep in gesprek met organisaties: Dorpsraad Wanroij, heemkundevereniging Wanrode’s Heem, KBO Wanroij en het gemeentelijk gehandicaptenplatform PGSA. “Wij gaan het  plan voorleggen en hopen dat zij met interessante suggesties komen. Ook ten aanzien van de financiering.” 

De werkgroep laat zich graag verrassen door Wanrode’s Heem met informatie over het dorp en het landschap.
Na deze bespreking wordt het plan nader uitgewerkt en met de gemeente besproken, want die heeft de coördinatie over het project. Dan wordt het plan definitief en kan de uitvoering in gang worden gezet. In de lente van 2020 kunnen inwoners, bezoekers en toeristen vanuit Wanroij ’t Kattepedje bewandelen. Er wordt vanuit gegaan dat we de planning kunnen halen. Recent is echter bij de  onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan gebleken, dar er een verwachting is van archeologische waarden in de bodem. Vervolgonderzoek is nodig. Dit zou de planning negatief kunnen beïnvloeden maar dat is niet zeker. Momenteel wordt onderzocht hoe hiermee omgegaan moet en kan worden.

Wie meer wil weten over het ‘t Kattepedje  kan contact opnemen met Tijs van de Hulsbeek. Telefoon: 06 27146448.