Verbouwing Oelbroeck ligt op schema

Sint Anthonis – Wanneer start de verbouwing van Oelbroeck?

Een veel gestelde vraag aan degenen die zich met de voorbereidingen bezig houden. Door corona zijn er momenteel heel weinig evenementen, dus als het aan beheerder Jos van Raaij had gelegen was in deze véél te rustige tijd de verbouwing al een heel eind op streek. Maar goede voorbereiding kost tijd en als je het niet meteen goed doet, krijg je daar tijdens het bouwproces heel veel problemen mee.    

Voorzitter van het MFC en de voormalige stuurgroep MFA Ben Fransen: “In de voorbereiding zit absoluut de meeste tijd. De projectgroep en de werkgroepen die daaronder vielen hebben het afgelopen jaar heel veel voorbereidende werkzaamheden verricht en  dit in een prima samenwerking met elkaar.”
Op maandag 5 oktober is in de regiegroep (waarin bestuur Oelbroeck en de gemeente overleggen) overeenstemming bereikt over de exploitatie, over de huurovereenkomst en de stukken voor de aanbesteding. Zoals bekend gaat Oelbroeck na de verbouwing als zelfstandige organisatie verder. Op korte termijn zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend kunnen worden. Daarmee ligt het project goed op schema om in het voorjaar van 2021 met de verbouwing te kunnen starten.

Op 9 oktober is het convenant met de omwonenden ondertekend door vijf vertegenwoordigers van de omwonenden, wethouder Bellemakers en Ben Fransen. Voor de omwonenden van Jutta van Nassaulaan,  de zijstraten daarvan en de bewoners van de appartementen van de Remmensberg waren parkeer- en geluidsoverlast al tijden een doorn in het oog. In het convenant zijn afspraken vastgelegd om de overlast te verminderen. Doordat de afspraken nu goed vastgelegd zijn, is er een houvast voor de toekomst.
Wethouder Bellemakers: “Het doorlopen traject geeft blijk van grote betrokkenheid van veel partijen en toont aan dat er groot draagvlak is voor de ontwikkelingen binnen Oelbroeck. Het is mooi dat we goed op schema zitten en in goede samenwerking richting verbouwing gaan.”

De verbouwing gaat van Oelbroeck veel meer één geheel maken. Verbinding en ontmoeting is het centrale thema. Er zitten zoveel functies onder één dak, daar moet je elkaar wel tegenkomen zou je denken, maar zo eenvoudig is het niet. De architect  heeft creatieve oplossingen moeten zoeken voor allerlei praktische problemen. De definitieve tekeningen liggen er en  de bouwcommissie  kan nu de echte bouwvoorbereiding ter hand nemen.

De aannemers kunnen de komende periode gaan intekenen op dit prachtige project. Voor het einde van het jaar moet duidelijk zijn wie de verbouwing gaat realiseren. Daarbij is nadrukkelijk gekeken om zo veel mogelijk regionale bedrijven uit te nodigen.

Het ziet ernaar uit dat de verbouwing zo’n half jaar gaat duren. Dat zou betekenen dat de deuren van het nieuwe Oelbroeck in september 2021 bij aanvang van het nieuwe seizoen  weer feestelijk geopend kunnen worden. Hopelijk kan dat dan op een gezellige post-coronamanier groots gevierd worden.