Uitnodiging Wegwijs worden in ‘hulpland’

Bij deze de uitnodiging voor ieder die belangstelling heeft om deze avond bij te wonen Deze avond is op maandag 17 april in Myllesweerd inloop 19.00 uur.

Op maandag, TT april organiseren Welzijn Ouderen Mill, de 3 KBO’s van de
kerkdorpen Langenboom, Mill, Wilbertoord en Pantein samen met Stichting Alzheimer Land van
Cuijk en Gennep, een Alzheimer Café met als thema:
Thema: Wegwijs worden in “hulpland”.

Het aantal senioren met dementie neemt toe de komende jaren. Ze blijven langer zelfstandig thuis
wonen. Hoe bereid u, en uw omgeving, zich daarop voor? Wat is er nodig om mensen met
dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen? U maakt afspraken met elkaar over
praktische hulp. Met een sterk netwerk kunt u zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving
blijven wonen. Daarnaast zijn er mogelijkheden ter ondersteuning, welke zijn dat? We bespreken
de praktische ondersteuningsmogelijkheden en de mogelijkheden voor hulp. De presentatie wordt
verzorgd door Joyce van den Hoven (Sociom)

Na de pauze kunt u zich orir-anteren welke organisaties er zijn in en rondom Mill. Zij hebben een
informatiestand, waar zij uw vragen kunnen beantwoorden.
Prettig ouder worden, doen we samen. Helpt u mee?”

De avond vindt plaats in CC “Myllesweerd” van 19.30 – 21.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur.
Er zal aandacht besteed worden aan de publiciteit en in de kerkdorpen worden flyers opgehangen
en verspreid.

Namens de samenwerkende organisaties wil ik u van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.
Hopelijk tot 17 april.

Namens de samenwerkende organisaties willen wij u van harte uitnodigingen
voor deze bijeenkomst.
Hopelijk tot 17 april.

Met vriendelijke groet,

Trudy Peters
Werkgroep Gezondheid en zorg en Welzijn Ouderen Mill

info@welzijnouderenmill.nl
Kerkstraat 3
5451 BM Mill
0485-455470