Tweede ‘Taal aan de Maas’ in Sint Anthonis

Na het eerste succesvolle ‘TAAL AAN DE MAAS’, op 12 juni in Myllesweerd in Mill volgt de tweede editie op 5 september in het Gemeentehuis van St. Anthonis.Deze festijnen worden door De Kneep georganiseerd in de vijf  gemeenten, die per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaan vormen. Het festijn in St. Anthonis wordt een extra onderdeel van de KUNSTROUTE van de Kunstkring in die gemeente.

De fusie van de vijf gemeenten is voor de Kneep aanleiding  om het literaire talent van de afzonderlijke gemeentes nog eens te laten zien en horen en een podium te bieden.

‘Ook de gemeente St. Anthonis kent tientallen schrijvers’, aldus voorzitter Willem van Beek, voorzitter van schrijversplatform De Kneep. ‘Daaronder zijn dichters die hun sporen al lang verdiend hebben, maar ook mensen die net een eerste roman publiceerden. Allemaal zoeken ze naar mogelijkheden hun taalcreaties aan meer mensen kenbaar te maken dan alleen familie en vrienden. Die mensen willen we leren kennen, met elkaar in contact brengen en presenteren aan de gemeenschap’.

Een nieuwe gemeente zal aan de opbouw van die gemeenschap nog veel aandacht moeten besteden. Daarbij neemt cultuur een belangrijke plaats in. Cultuur overbrugt grenzen, cultuur verbindt en geeft vitaliteit aan een gemeenschap.

Taal is een wezenlijk onderdeel van cultuur en daarbij is taal niet alleen het geschreven of gesproken woord, maar ook de tekenende, spelende, zingende, vermakende en fantaserende stem. Dat kan allemaal in een lokaal festijn tot uitdrukking komen.

Willem van Beek is bijzonder blij met de samenwerking met de Kunstkring, die in het laatste weekend van augustus en eerste weekend van september op de zondagen de kunstroute uitzet in de gemeente. Bezoekers bezoeken de ateliers van verschillende kunstenaars. Daar komt nu een TAAL-ATELIER bij. Niet alle dagen en uren geopend, maar alleen op 5 september van 13.30 tot 15. 00 uur, in de hal van het gemeentehuis, aan de Brink.

Tijdens het festijn zal burgemeester Walraven van Mill, via een videoboodschap zijn vervolg voorlezen van het ‘estafetteverhaal’, waarvan schrijfster Lotte Samarah Hermens het begin op papier zet. Burgemeester Fränzel neemt het stokje van de heer Walraven over. Wethouder Poel gaat die middag ‘haiku’s’ (een Japanse dichtvorm) maken.  Een werkgroep is nog volop bezig het programma nader vorm te geven. Meer informatie: www.dekneep.nl.

Voor deelnemers aan de Open Atelierroute en hun locaties zie www.kunstkring.com