Taizéviering in Martinuskerk in teken van vasten en bezinning

Op vrijdag 13 maart is er een Taizéviering in de Martinuskerk in Cuijk. Deze viering staat in het teken van de Veertigdagentijd en heeft als thema ‘Hij is als levend water. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk. 

Het Carnaval is voorbij en de Veertigdagentijd is begonnen. In deze periode leven Christenen toe naar het Paasfeest: de opstanding van Jezus uit de dood. De Veertigdagentijd wordt ook wel Vastentijd genoemd. Mensen vullen tegenwoordig het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken.  Ze gaan wat bewuster leven en gebruiken deze tijd om te bezinnen op hun (geloofs)leven.

De Taizéviering in Cuijk biedt deze ruimte voor bezinning. Door met elkaar meditatief te zingen, te lezen, te luisteren,  te bidden en stil zijn.
Er wordt veel gezongen. De liederen van Taizé zijn kort, eenvoudig en meerstemmig en gemakkelijk mee te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas of Als alles duister is.
De zang wordt op piano begeleid door kerkmusicus Marcel Siebers uit Cuijk. 

De totale viering duurt ca. 45 minuten.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten.

Een groep mensen met uiteenlopende (kerkelijke) achtergronden uit de gehele regio heeft de vieringen, die vier keer per jaar worden gehouden, inmiddels gevonden. Maar nieuwe mensen zijn altijd welkom.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd voor deze Taizéviering op 13 maart. De toegang is gratis.

Vrijdag 13 maart 2020, 19.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.
St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk