Stand van zaken John S. Thompsonbrug in Grave

Uit inspecties is gebleken dat het probleem bij de constructie van de brug voornamelijk in de knooppunten zit.

Hiervan zijn er in totaal 124 aanwezig. Op deze knooppunten komen verschillende onderdelen van een brug samen. Het materiaal van de brug is op deze knooppunten ver versleten. Ze zullen worden ondersteund door het aanbrengen van zogenaamde ‘protheses’. Na deze werkzaamheden is de constructie van de brug weer veilig. Hij kan dan weer gebruikt worden door voertuigen tot 50 ton.

Combineren werkzaamheden
Los van de herstelwerkzaamheden worden er op dit moment geplande conserveringswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. De herstelwerkzaamheden zullen daarmee worden gecombineerd. Door dit te combineren wordt tijd bespaard en levert het minder hinder op voor het verkeer.

Planning
De voorbereidingen voor het herstel zijn gestart in week 4. We verwachten dat de werkzaamheden circa 10 maanden in beslag zullen nemen. Onverwachte zaken, zoals lang hoogwater kunnen echter vertraging opleveren. Als er volgens planning gewerkt kan worden, betekent dit dat de brug in november 2021 weer hersteld is en weer gebruikt kan worden door verkeer tot 50 ton. De geplande werkzaamheden die horen bij het conserveren van de brug, duren tot en met 2022.

Uitvoering en overlast
De maatregelen voor herstel lopen voor de huidige conserveringswerkzaamheden uit. De herstel maatregelen worden uitgevoerd in de houten constructies die op de brug zijn geplaatst en via steigers aan de onderkant.
Voor het schilderwerk maken we gebruik van een slim-fit-coat. Dit is een constructie die om het brugdeel geplaatst is, waar op dat moment het werk plaatsvindt. (als een passende jas).
De huidige aangepaste snelheid van 50 km/h blijft gelden gedurende het herstel. Om de slim-fit-coat te verplaatsen zijn een aantal afsluitingen van de brug nodig. De herstelmaatregelen leveren geen extra afsluitingen op. Over de afsluitingen worden de gebruikers van de brug steeds tijdig geïnformeerd.

Ontheffing voor specifieke voertuigen
Rijkswaterstaat heeft op grond van de recente inspecties en berekeningen geconcludeerd dat de huidige gewichtsbeperking versoepeld kan worden. Dit geldt voor voertuigen die voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiermee blijft de brug veilig in gebruik. De technische voorwaarden zijn:

  1. Het totaalgewicht van elke type voertuig is beperkt tot 20 ton;
  2. De aslast van elk type voertuig is beperkt tot 10 ton;
  3. Er sprake is van ongedeelde 2-assige voertuigen (dus bijv. geen touringcars);
  4. De afstand tussen de assen is niet kleiner dan 5 meter;

In praktijk gaat het voornamelijk om OV bussen. De provincies Noord-Brabant en Gelderland regelen gezamenlijk de ontheffing die hiervoor nodig is. Deze geldt voor zowel de Gelderse als de Brabantse kant van de brug.

Meer weten?
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan brug Grave? Dan kunt u contact opnemen met Petra Raemaekers, Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, tel: 06-39 70 30 52 of petra.raemaekers@rws.nl.

Heeft u vragen over de ontheffing dan kunt u hiervoor contact opnemen met de heer E. Pigmans van de provincie Noord-Brabant via Info@brabant.nl of tel: 073-681 2812.

Op de projectwebsite www.rijkswaterstaat.nl/bruggrave is ook meer informatie te vinden.
Ook kunt u zich via deze pagina aanmelden voor de algemene nieuwsbrief.