Sea-Devils: Eerste lokale vereniging uit Mill en Sint Hubert die gaat voldoen aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord

Niet zonder enige trots, kan de Sea-Devils Duikvereniging Mill, melden dat het plaatsen en installeren van zonnepanelen op het dak van het clubhuis aan de Langenboomseweg 112 in Mill afgelopen zaterdag 29 februari zeer voorspoedig is verlopen.

Om 09.00 uur hebben de werkers (allen leden v.d. vereniging)zich gemeld en onder het genot van een kopje koffie is de werkbespreking snel en effectief verlopen. En om 09.30 uur werd er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Om 14.00 uur was de klus geklaard. Waarna de leverancier MB Solar Montage uit Mill (onderdeel van Sun Solar System) om 15.00 uur de installatie heeft gecontroleerd, en goed bevonden. Waarna de hoofdschakelaar is omgezet en de Sea-Devils vanaf dat moment voor een groot deel aan hun eigen energie productie zijn begonnen. De Sea-Devils willen met name hun dank uitspreken aan de Sport Service Noord Brabant  SSNB voor hun begeleiding in het voor en na traject van deze investering.  Een contact dat na tussenkomst van de Gemeente Mill en Sint Hubert tot stand is gekomen.   

  • De Sea-Devils zijn het eerste lokale voorbeeld van een maatschappelijke organisatie die gaat voldoen aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord. De Sea-Devils bekleden hiermee bij uitstek een voorbeeldfunctie in de lokale energietransitie.
  • Sea-Devils en natuur & milieu zijn vanwege de duiksport onlosmakelijk met elkaar verbonden en dit wil de vereniging kracht bij zetten door de belasting van het milieu tot het minimum te beperken. Waarbij bij de installatie zelfs gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen.
  • Sea-Devils werkt bij het verduurzamen van haar accommodatie bewust met lokale bedrijven. Waaronder o.a. MB Solar Montage Mill, Sun Solar Systems, en EDO verlichting. Dit ter stimulering van de lokale economie en de voordelen van de lokale betrokkenheid vanuit de bedrijven.