Samenwerking Metameer en bedrijven in de regio

Voor de leerlingen van Metameer duurt het nog even… maar willen zij later graag in onze regio werken? In het Land van Cuijk zijn veel bedrijven waar ze na hun studie aan de slag kunnen. Metameer vindt het belangrijk om de leerlingen kennis te laten maken met alle mogelijkheden. En om talent in onze regio te houden. Dit doet Metameer samen met haar partners, zoals De Laarakkers Groep. Zo’n 30 docenten beroepsgerichte vakken van beide Metameerlocaties namen deel aan een inspiratie- en ontwikkelsessie onder leiding van Wiljan Laarakkers. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de regio? Wat is Laarakkers’ duurzaamheidsstrategie? En hoe wekken zij de interesse van jonge talentvolle medewerkers? De docenten passen deze kennis toe in de lessen. Zo kunnen ze de leerlingen helpen bij een volgende stap in een goede voorbereiding op hun toekomst. Bij Metameer krijgen de keuze voor een vervolgopleiding en loopbaanbegeleiding veel aandacht. Voor meer informatie over het onderwijsaanbod en beroepsgerichte begeleiding op Metameer verwijzen wij naar de website www.metameer.nl.

Foto Laarakkers: ‘Metameer docenten bij De Laarakkers Groep’