Samen Sterk voor Goede Doelen Boxmeer

Het afgelopen jaar stond in zijn geheel in het teken van corona, en alle zorgen en moeilijkheden die dat met zich meebrengt.

De Goede Doelenweek kan, vanwege de veiligheid van U én onze vrijwilligers, niet georganiseerd worden zoals wij dat graag willen.
Daarom hebben we gekozen voor een alternatieve manier om u toch in de gelegenheid te stellen de Goede Doelen te steunen. U krijgt in de week van 19 April onze bekende enveloppe met daarin div. keuzes om te doneren. U zult zien dat er twee nieuwe goede doelen bij zijn gekomen, te weten De Zonnebloem en Jantje Beton.
Wij vragen U de ingevulde formulieren te bezorgen bij de adressen welke op de inlever enveloppe staan. Namens Het bestuur, wijkhoofden, coördinatoren en vrijwilligers van Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen alvast heel veel dank.

 

Annemarie Hosli (vrzt.)
Stephan Emons (penn.)
Mijnderd Sap (Pr./Ict)