Samen een parkboerderij bouwen

 In het Avonturenpark van Oploo is een parkboerderij verrezen.

Deze is gebouwd door de vrijwilligers van Graancirkel Oploo, samen met een grote groep andere vrijwilligers. De parkboerderij is bedoeld als ontmoetingsruimte en als locatie voor de begeleiding van jeugdeducatie voor natuurprojecten in Oploo. De realisatie van de parkboerderij is een van de resultaten van de Beleidsregel Vitale Kernen.

 

In januari 2018 is de Beleidsregel Vitale Kernen vastgesteld. Op dat moment werd een bedrag van €1.250.000 beschikbaar gesteld voor mooie initiatieven in de wijken en dorpen. Belangrijkste criterium voor honorering van een aanvraag was de positieve invloed van het initiatief op de sociale cohesie. De inwoners van alle kernen van de gemeente Sint Anthonis hebben de nodige plannen ingediend en inmiddels zijn maar liefst 45 aanvragen gehonoreerd met een subsidie.

 

Mooie initiatieven

Inmiddels zijn we ruim 1,5 jaar verder en zijn veel goede ideëen voor de gemeenschap aangedragen. Het betreft aanvragen voor een incidentele bijdragen aan initiatieven voor de samenleving. Veel van deze initiatieven zijn inmiddels ook al uitgevoerd, waaronder een fietsriksja, waarmee vrijwilligers kunnen rondfietsen met bewoners met een beperking. Maar dus ook de genoemde parkboerderij. Een aantal andere initiatieven wordt nog gerealiseerd, zoals de Groene Poort in Landhorst, die op 19 september wordt geopend en het multisport pannaveldje in Westerbeek. Maar ook initiatieven als de realisatie van de kiosk in Stevensbeek en het verfraaien en in eigen beheeronderhouden van het plantsoen in Ledeacker.

Uit de gemeenschap

Wethouder leefbaarheid Rob Poel is tevreden met het resultaat: “Hele mooie initiatieven vanuit de gemeenschap zelf. Ik heb al eerder gezegd, waar ‘un klein durp’ groot in kan zijn. In het kader van de herindeling spreken we over kernendemocratie, als Sint Anthonis lopen we hierin voorop.“

Aanvragen

In totaal zijn 92 aanvragen ingediend, waarvan er uiteindelijk 45 pasten binnen de kaders van de beleidsregel vitale kernen. Zij hebben een subsidie ontvangen.

Financieel

De verstrekking van de subsidies aan de 45 gehonoreerde projecten heeft plaatsgevonden binnen het door de gemeenteraad vastgestelde en hierboven genoemde financiele plafond. De Beleidsregel Vitale Kernen wordt ingetrokken.