Platform Toegankelijk Mill reikt vier certificaten uit

Op dinsdagavond 16 mei werden in de Nieuwenhof in Mill vier certificaten uitgereikt aan de leiding van Domus, De Ladder, Tour Mill lijn en Bij Sas en Beb. Voor deze belangrijke gebeurtenis waren de vrijwilligers van het platform aanwezig.

waardering

Guus Fonteijn, voorzitter van het Platform Toegankelijk Mill vertelde dat het certificaat in het leven is geroepen als een blijk van waardering voor verenigingen, stichtingen, organisaties en groepen personen die op een positieve manier een belangrijke rol spelen in het verbeteren van toegankelijkheid in de samenleving voor mensen met een beperking. Het certificaat is tevens een aanmoediging voor anderen om zich ook in te zetten voor mensen met een beperking.

Guus: “Het platform vond het zo bijzonder dat men Domus, De Ladder, Tour Mill lijn en Bij Sas en Beb tegelijkertijd in deze bijzondere locatie wilde bedanken. Vooral samen om een verbinding tot stand te brengen. Met elkaar, met onze werkgroep, met bestuurslid Corrie Schilderink  van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk, en ja onze wethouder Willy Hendriks met de portefeuille Wmo, Welzijn & Participatie. We wilden hen met onze gasten in verbinding brengen. Jullie als organisatie, met jullie medewerkers, zijn elke dag in de weer de zorg op zich nemen voor de meest zwakken in onze samenleving. Jullie zijn een hoeksteen die het gebouw van de toegankelijkheid onder de meest moeilijke omstandigheden overeind houdt. Dank je wel!

uitreiking

En dan nu de uitreiking van het certificaat”.

Stichting Domus Mill

Voor het al vele jaren aanbieden van een passende woonomgeving met zorg en begeleiding voor mensen met een beperking waardoor zij naar eigen vermogen  kunnen participeren en waardig en plezierig kunnen leven.

Ans Cornelissen reikte het certificaat uit aan Mariëlle Kerkhof van Stichting Domus.

Stichting Tour Mill Lijn

Voor het al vele jaren aanbieden van een kleinschalige woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking met een (intensieve) zorgvraag. Zij bieden daarbij een stabiel, veilig en gezellig thuis dat ook nog leerzaam en stimulerend is.

Mientje Smits reikte het certificaat uit aan Bep Verbruggen en Gerrie Boumans van Tour Mill Lijn

Stichting De Ladder Mill

Voor het al vele jaren aanbieden van een kleinschalige woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking met een (intensieve) zorgvraag. Zij bieden daarbij een stabiel, veilig en gezellig thuis dat ook nog leerzaam en stimulerend is.

Mieke van de Kolk reikte het certificaat uit aan Jeffrey Dilzel, Marianne Kleijn en Wendy Aben van Stichting de Ladder.

Bij Sas en Bep

Voor het al vele jaren aanbieden van een kleinschalige vorm van dagbesteding en werkplek met individuele ondersteuning. Een plek waar men de eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen en zich gewaardeerd voelt. En een waardevolle bijdrage kan leveren om op een eigen unieke manier een verbinding te maken met de samenleving.

Henk Kuppen reikte het certificaat uit aan Bep van de Ven en Saskia Toonen van Bij Sas en Bep.

diepe buiging

Wethouder Willy Hendriks sprak haar waardering uit voor dit initiatief van het Platform Toegankelijk Mill. “Ik maak een diepe buiging voor jullie. Dit is nu weer zo’n mooi, kleinschalig idee waar ik van hou. Jullie eren deze organisaties voor hun werk en dat vind ik zeer positief”.

Ter afsluiting dankt Guus iedereen voor de fijne avond vol verbinding en betrokkenheid. “Ik zeg het nog maar een keer en zal er niet mee ophouden: Dit ziet men vaak als vanzelfsprekend, maar dat is het beslist niet”.

Foto Rini Cornelissen IMG 7709. Meer foto’s zijn te zien op https://www.facebook.com/platform.toegankelijk.mill