Persbericht Rijkswaterstaat

John S. Thompsonbrug Grave; Verplaatsingswerkzaamheden constructie 20 maartZondag 20 maart 2022 wordt de constructie die gebruikt wordt voor het schilderwerk van de John S. Thompsonbrug in Grave – de slim-fit-coat – weer verplaatst. Dat betekent dat de brug 20 maart van 05.00 – 17.00 uur afgesloten is voor verkeer. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is de doorgang over de brug voor de nood- en hulpdiensten gegarandeerd. Fietsers kunnen de brug passeren via het fietspad. De te volgen omleiding wordt ter plaatse met informatieborden aangegeven.

Met de verplaatsing verhuist de constructie van brugdeel 7 naar brugdeel 8. Hier wordt ook het staal gestraald, de oude verflaag wordt verwijderd en aanwezige roestplekken worden behandeld. Tevens zijn er hijswerkzaamheden op deze dag gepland. Het eerder geplaatste tussenstuk – dat nu op boog 8 staat – wordt van de brug verwijderd.

Onderhoudswerkzaamheden tot eind 2022

De onderhoudswerkzaamheden die het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) verricht in opdracht van Rijkswaterstaat duren nog tot eind 2022. Steeds als een brugdeel geverfd is, is een afsluiting nodig om de slim-fit-coat naar het volgende brugdeel te verplaatsen. Het schilderen van elk brugdeel duurt steeds zo’n 3 maanden. Als het schilderwerk in 2022 klaar is, zijn de typerende regenboogkleuren van het rijksmonument, die nu zijn vervaagd, weer in ere hersteld. Naast het schilderen van de bovenbouw, vervangt GSB in 2022 ook de slijtlaag van het wegdek en het fietspad van de brug.

Brug zomer 2022 dicht voor vervangen wegdek

In 2022 wordt de brug meerdere weken volledig afgesloten om het wegdek over de gehele lengte te kunnen repareren. De exacte planning kan nog wijzigen maar zoals het er nu naar uit ziet zal deze afsluiting rond de zomervakantie plaatsvinden. Wanneer de uitvoeringsperiode bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte. Deze periode is het meest waarschijnlijk omdat het in die periode minder druk op de weg is. Op een nog te bepalen moment wordt ook het fietspad vervangen en tenslotte wordt de slim-fit-coat verwijderd omdat de brug dan naar verwachting helemaal geverfd is. Dat leidt in een weekend tot 2 nachten afsluiting voor al het wegverkeer. Uiteraard wordt hierover te zijner tijd weer gecommuniceerd.
Meer informatie over de werkzaamheden

Op de projectpagina over brug Grave treft u alle informatie over dit project. Daar is ook de globale planning inzichtelijk en u kunt zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Er is een video gemaakt van het conserveren van de eerste vier delen. Deze vindt u hier.