Parochie de Goede Herder op Bedevaart naar Handel

Vanwege corona is het enkele jaren niet mogelijk geweest, maar nu willen we graag een bedevaart organiseren naar Handel. Deze vindt plaats op woensdag 1 juni. De bedevaart  begint om 19.00 uur met een eucharistieviering. Na afloop hiervan wordt, bij goed weer, een processie gehouden in de prachtige processietuin, daar vindt ook de afsluiting plaats. Pastoor James Joseph en Pastor Bas van Dijk zullen beiden voorgaan in de H. Mis. De muzikale begeleiding is in handen van gemengd koor Crescendo en van muziekvereniging Amicitia.
Handel is vooral bekend als een Maria bedevaartsoord. In de Mariakapel is gelegenheid om kaarsen aan te steken ter ere van Maria. Ook is er gelegenheid om voor deze avond een speciale intentie op te geven. Dit kan gebeuren bij Lies van Limbeek per email: liesvanlimbeek3@outlook.com of telefonisch: 0486-431234.
Iedereen gaat op eigen gelegenheid, dit kan te voet, met de fiets of met de auto. We raden aan, als het mogelijk is, samen te rijden met bekenden. Als u geen eigen vervoer heeft, gaan wij dat voor u regelen. Dat kan via het hiervoor genoemde telefoonnummer of email.
We hopen velen te mogen begroeten, zowel parochianen als andere belangstellenden.