Overeenkomst herontwikkeling Molenstraat 54, Cuijk

Huub van Dijk, vertegenwoordigend de Stichting Administratiekantoor K.K.V.D. (voortaan K.K.V.D.) uit Geffen en Maarten Jilisen, wethouder gemeente Cuijk, hebben een anterieure overeenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van de locatie Molenstraat 54 in Cuijk.

Daarmee is een eerste stap gezet om dit pand, met nu nog een winkelbestemming, te herontwikkelen naar woningbouw.

 

Centrumvisie

De gemeente Cuijk is blij met de herontwikkeling van het pand Molenstraat 54. Wethouder Jilisen: “Deze ontwikkeling past uitstekend in de door de gemeenteraad vastgestelde Centrumvisie waarin de winkelvoorzieningen zich hergroeperen in het winkelconcentratiegebied en waarbij de aanloopstraten, waaronder de Molenstraat, herontwikkeld worden met woningbouw”.

Om deze herontwikkeling in gang te zetten hebben K.K.V.D. en de gemeente Cuijk nu een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd over het te herontwikkelen pand. Die afspraken hebben o.a. betrekking op een bijdrage in de kosten die de gemeente Cuijk moet maken voor wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Vier appartementen 

K.K.V.D. wil het pand Molenstraat 54 herontwikkelen tot vier appartementen, drie van ongeveer 80 en een van ongeveer 90 vierkante meter bruto vloeroppervlak. De appartementen zijn ieder voorzien van twee slaapkamers en een bescheiden patio of een balkon.

Parkeren geschiedt in de openbare ruimte. Het opheffen van de  winkelbestemming voor vier woningen heeft een positief effect op de parkeerdruk. De gemeente Cuijk stelt daarom geen nadere eisen aan het parkeren zoals het realiseren van een parkeervoorziening op eigen terrein.