Overeenkomst bouw 16 koopappartementen Molenstraat Cuijk

Cuijk, 12 mei 2020 – De gemeente Cuijk en P&R Projectontwikkeling B.V. uit Oss hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een appartementencomplex aan de Molenstraat 43 in Cuijk.

Op de locatie waar in het verleden de supermarkt van Jan Linders was gevestigd, wil P&R Projectontwikkeling B.V. een complex met 16 luxe en zeer riante koopappartementen realiseren, inclusief bijbehorende bergingen en (parkeer-)voorzieningen. De appartementen zullen in woonoppervlakte variëren tussen circa 125 m² en circa 160 m². Het appartementencomplex krijgt de naam ‘Villa Mosa’.

Extra impuls Molenstraat
Door de bouw van deze appartementen wordt voorzien in de eerder bepaalde woonbehoefte in (het centrum van) de gemeente Cuijk. Daarnaast krijgt de revitalisering van de Molenstraat – als aanloopstraat naar het centrum – een belangrijke, extra impuls en wordt invulling gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde centrumvisie van Cuijk.

Afspraken vastgelegd
Wethouder Maarten Jilisen – namens de gemeente Cuijk- en de heer Coen Dollevoet – namens P&R Projectontwikkeling B.V. – ondertekenden onlangs de zogenaamde anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van het voormalige Jan Linders-terrein. In een anterieure overeenkomst – die in de beginfase van een project wordt gesloten – worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan of afspraken over wat de gemeente doet en welke kosten de ontwikkelaar op zich neemt.

Planning
Naar verwachting zal het betreffende ontwerpbestemmingsplan op korte termijn worden voorgelegd aan de commissie Ruimte, waarna de terinzagelegging volgt. Meer informatie over de ontwikkeling van het appartementencomplex aan de Molenstraat is te vinden op www.villamosa.nl. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de makelaar via nieuwbouw@twanpoels.nl of 0485 319 220.