Oudere Nederlander voelt zich zes jaar jonger

HOOFDDORP – Het overheidsbeleid ten aanzien van het coronavirus kan weinig genade vinden in de ogen van vijftigplussers.

Slechts 46 procent heeft vertrouwen in de coronamaatregelen van het kabinet; 36 procent heeft er expliciet géén fiducie in. Dat blijkt uit het Zorgonderzoek 2020, een kwantitatief onderzoek onder ruim 1.500 vijftigplussers in opdracht van Startpagina.nl.
Over de gezondheidszorg in het algemeen zijn vijftigplussers wél en masse tevreden (83 procent). Ook is 83 procent van de respondenten (zeer) tevreden over de eigen zorgverzekeraar. Hoe ouder, hoe tevredener men is. Wel ervaart driekwart (74 procent) de premies als erg hoog. Opvallend is dat hoger opgeleiden de zorgkosten minder vaak hoog vinden dan laag- of middelbaar opgeleiden. Regionaal zijn er ook verschillen te zien. Drentenaren (83 procent), Zeeuwen (83 procent) en Limburgers (82 procent) vinden de zorgkosten vaker te hoog dan mensen uit Noord-Brabant (66 procent).
Eigen risico
De meeste vijftigplussers (85 procent) hebben bij hun zorgverzekering een standaard eigen risico van €385,-. Gemiddeld heeft 48 procent van de vijftigplussers het eigen risico voor dit jaar al (gedeeltelijk) opgebruikt.
Van de vijftigplussers is 80 procent aanvullend verzekerd. Dit percentage loopt op naarmate men ouder wordt. Toch is van de zeventigplussers nog steeds 15 procent níet aanvullend verzekerd. Lager opgeleiden zijn iets vaker aanvullend verzekerd dan hoger opgeleiden: 83 versus 76 procent. In Noord-Brabant (88 procent) hebben vijftigplussers vaker een aanvullende verzekering afgesloten dan mensen in Drenthe (72 procent), Gelderland (73 procent), Groningen (74 procent), Limburg (78 procent), Zeeland (79 procent) en Zuid-Holland (79 procent).
Switchen
Dit jaar denkt 37 procent van de vijftigplussers erover om te switchen van zorgverzekeraar; 2 procent wil dit zeker doen. Die cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar, toen 38 procent van plan was om misschien dan wel zeker over te stappen. Inwoners van Drenthe (48 procent) en Overijssel (53 procent) denken vaker aan overstappen dan mensen uit Friesland (31 procent), Gelderland (29 procent), Noord-Brabant (30 procent), Zeeland (30 procent) en Zuid-Holland (32 procent). Reden voor overstappen is vooral de hoop op een lagere premie (62 procent). Dat verschil moet dan wel fors zijn: €15,- of meer per maand, zegt 20 procent. Toch zijn vijftigplussers over het algemeen honkvast: de afgelopen vijf jaar is 74 procent van de respondenten nog niet van zorgverzekeraar gewisseld; 16 procent slechts één keer.
Fit
Vijftigplussers voelen zich over het algemeen fit: 52 procent van de respondenten geeft aan zich jonger te voelen dan zijn of haar eigen leeftijd. Gemiddeld voelen respondenten zich zes jaar jonger. Hoe ouder men is, hoe vaker men zich jonger voelt. Ook gunstig: 9 procent van de vijftigplussers is sinds de coronacrisis gezonder gaan eten. Slechts 5 procent is juist minder gezond gaan eten, dat zijn vaak de 50-59 jarigen (8 procent). Met bewegen is het helaas minder positief gesteld: slechts 11 procent van de vijftigplussers zegt meer te zijn gaan bewegen tijdens de coronaperiode, ten opzichte van bijna een kwart (24 procent) dat juist luier is geworden.
Over Startpagina.nl
Startpagina.nl wijst mensen al meer dan 20 jaar de weg op het internet en trekt samen met het vraag- en antwoordonderdeel GoeieVraag maandelijks ruim 4 miljoen bezoekers.  Startpagina.nl biedt onder meer een handmatige selectie van links waarmee bezoekers eenvoudig alles kunnen vinden wat zij nodig hebben op het internet. Van inspiratie, vragen en antwoorden, tot specifieke aankoop.
___________________________________________________________________
Noot voor redactie / niet voor publicatie:
Het kwantitatieve Zorgonderzoek 2020 is in opdracht van Startpagina.nl online uitgevoerd tussen 19 oktober en 1 november 2020 door Bureauvijftig i.s.m. Ruigrok NetPanel. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlanders van vijftig jaar en ouder en de steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In totaal hebben 1.522 Nederlandse vijftigplussers de vragenlijst helemaal ingevuld. Representativiteit is bereikt door stratificatie voor de datacollectie en een weging van de resultaten achteraf. Als steekproefkader is gebruik gemaakt van het Nationale 50Plus Panel.
Voor meer informatie neemt u contact op met Pim van Houten: pim@vanhoutenpr.com of 06 246 72 806.