Opening nieuw ruiter- en men-netwerk De Maasheggen-Overloon

Donderdag 13 april opende wethouder Maarten Jilisen officieel het nieuwe ruiternetwerk De Maasheggen-Overloon. De openingshandeling – de onthulling van een informatiepaneel – vond plaats bij Equihabitat Hulder 10 in Vierlingsbeek. Het nieuwe ruiternetwerk bestaat uit 120 kilometer aan paden, 122 trajecten en 60 knooppunten. Ruiters en menners kunnen via de routeplanner op www.routesinbrabant.nl een attractieve route uitzetten door het UNESCO De Maasheggen-gebied en de bosrijke omgeving van Overloon. Het netwerk sluit aan op het ruiter- en men-netwerk van Noord-Limburg.

Balans
Naast het provinciale Routebureau Visit Brabant, zijn bij de totstandkoming van dit nieuwe ruiternetwerk ook lokale ruiters, menners, maneges en andere organisaties betrokken. Zo is het netwerk afgestemd met natuur-beherende organisaties als Staatsbosbeheer en Brabants Landschap en is samen met lokale ruiters gekeken naar de minimaal gevraagde kwaliteit van een aantal deeltrajecten binnen het netwerk. Bij het ruiternetwerk is zoveel mogelijk de balans gezocht tussen aantrekkelijke paden voor ruiters en menners enerzijds, en natuurbehoud anderzijds.

In beweging
Natuurlijk blijft het ruiter- en men-netwerk in beweging. Daar waar mogelijk en/of nodig zullen nieuwe trajecten worden aangelegd of paden worden gesloten. Bij de ontwikkelingen in De Maasheggen en Overloon worden ook de belangen voor paardrijden en mennen meegenomen, om een zo aantrekkelijk mogelijk netwerk te creëren.

Pilot
Naast Equihabitat Hulder 10 fungeert ook manege Sprong Vooruit in Oeffelt als startpunt voor het ruiternetwerk. De gemeente Land van Cuijk ziet het nu geopende netwerk als een pilot. Op termijn wordt bekeken of een uitbreiding met knooppunten in andere delen van de gemeente tot de mogelijkheden behoort.

Op de foto: “Van links naar rechts: Janneke Langen van Equihabitat Hulder 10, wethouder Maarten Jilisen en Veronique de Kort van VisitBrabant Routebureau bij het onthulde informatiepaneel.”