Open monumentendagen in Grave

Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendagen 2021, op 11 en 12 september, is het landelijke
thema: “Mijn monument is jouw monument”.

Vanuit de overheid is hier het idee “zien verduurzamen, doet verduurzamen” aan toegevoegd.

Doel is een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een bezoek
aan de Open Monumentendagen zo laagdrempelig mogelijk te maken.
In de gemeente Grave staan tijdens de Open Monumentendagen het historisch groen en duurzaamheid
centraal. Omdat dit historisch groen buiten te vinden is, kon een zo ‘coronaproof’ mogelijk programma
opgezet worden. Onder meer een uitgezette “groene wandeling” maakt hier deel van uit. Uiteraard zullen
ook vanuit de Tourist Information wandelingen worden verzorgd.
In en rond het historisch stadhuis op de Markt is informatie over het verduurzamen van monumenten
beschikbaar. Daarnaast zullen een aantal grote monumenten geopend zijn: diverse kerken, de Gasselse
molen, de kazematten bij de Thompson brug, Nidum (voorheen het Arsenaal), de Generaal De Bonskazerne
(deel dat wordt herontwikkeld door Boeij), het Vincentiuskerkje in Oud Velp (“Kunst in het kerkje”) en het
voormalige Kapucijnenklooster in Velp.
De Stichting Duurzaam Grave en de Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave zijn in en rond en in
het historisch stadhuis met stands aanwezig. En ook de Monumentenwacht Noord-Brabant levert dit jaar
een bijdrage. Historisch advies wordt gegeven in het historisch stadhuis.
In het Stadsmuseum Grave in de Hampoort is vanaf zaterdag 11 september de fototentoonstelling “Groen,
groen Grave” te zien. De expositie geeft een beeld van het kwetsbare groen maar ook van de rijkdom aan
groen in en rond de versteende binnenstad. Foto’s voor de tentoonstelling werden gemaakt door de
fotoclubs van de Sociëteit en van IVN-Grave.
Vanuit de carillontoren kan het monumentale Grave van bovenaf bekeken worden. Een pontje verzorgt de
overtocht naar het Kroonwerk Coehoorn, Overasselt en Gassel, zodat Grave ook vanaf het water bekeken
kan worden.
Naast de grote blikvangers openen ook kleinere monumenten hun deuren. Bovendien hebben de Gildes in
Grave en Gassel in dit weekeinde enkele activiteiten die uitstekend samengaan met de Open
Monumentendagen.