Op woensdag 11 mei a.s. om 20.00 uur organiseert de Historische Kring Land van Cuijk samen met de heemkundige vereniging Myllesheem een bijeenkomst. Deze wordt gehouden op kasteel Tongelaar in boerderij “The Barn” in Mill. Deze bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.

Voor de lezing is er de mogelijkheid om vanaf 19.00 uur, in Kasteel Tongelaar de expositieruimte van Millesheem te bezichtigen.Hier kun je zien wat er in het verleden aan vondsten in de omgeving van het kasteel zijn gedaan. Er wordt door leden van Millesheem uitleg gegeven.

Voor de lezing hebben we Bas Aarts uit Tilburg bereid gevonden om deze lezing te geven. Deze gaat over motte-burchten in relatie tot de burcht van Cuijk.
De verwoesting van de Burcht van Cuijk in 1133 geldt in de literatuur niet als een door iedereen aanvaard vaststaand feit. Ook over het karakter van die burcht verschilt men nogal van mening.

In de lezing probeert hij duidelijk te maken wat we nu eigenlijk aan historische gegevens hebben betreffende die burcht van de heren van Cuijk.
Ook zal hij aangeven hoe er vanuit de in het verleden ondernomen opgravingen in Cuijk te achterhalen is, wat er gezegd zou kunnen worden over het uiterlijk van deze burchtaanleg op de Maasoever.

Dit alles tegen de achtergrond van wat we weten over de vroege burchten van die tijd en in deze streek. Daarbij ook aandacht voor het weinige dat we weten over de gelijktijdige burcht die de heren bezaten in Geldermalsen, mogelijk hun plaats van herkomst.
Ook zal het vroegste verleden van Tongelaar worden belicht.

Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12-16, 5451 HS MILL(navigatie Hoogedijk Mill)

Parkeren op het terrein van Brabants landschap voor de brug. Voor degene die slecht ter been zijn is er beperkte parkeerruimte bij het kasteel.