Het is bijna zover: na een intensief proces vormen de vijf gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse verkiezingen nodig, zogenaamde ‘herindelingsverkiezingen’. De herindelingsverkiezingen voor gemeente Land van Cuijk worden gehouden op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 november 2021.

 

Eén grote gemeente: Land van Cuijk

Waarom deze herindeling? Een belangrijke reden hiervoor is dat de gemeenten de afgelopen jaren steeds meer taken kregen die eerder bij de Rijksoverheid of de provincie lagen. Bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Het vraagt veel van de gemeenten om alle taken goed uit te voeren en de dienstverlening te bieden die u als inwoner verdient. Daarom werken we al op veel terreinen intensief samen. En als één grote gemeente lukt dat nog beter. 

We bundelen onze krachten om samen sterk te staan. Zodat onze inwoners, ondernemers en organisaties ook in de toekomst op de beste dienstverlening kunnen rekenen. En zodat we een krachtige stem hebben in de regio en de provincie. Onze invloed wordt straks veel groter. We kunnen landelijke vragen beter oppakken. Bijvoorbeeld de energietransitie. Daarbij kunnen we vertrouwen op een sterke ambtelijke organisatie, die nog meer kwaliteit kan leveren. Ook zijn we een aantrekkelijkere werkgever en beter in staat om goede medewerkers te vinden. 

De route naar een nieuwe gemeente

Onderweg naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben we al veel mijlpalen bereikt. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe gemeente. Hoewel het gemeentehuis straks misschien voor u wat verder weg is, willen we benaderbaar blijven en dichtbij zijn voor onze inwoners en ondernemers. Dit gaat u merken in de dienstverlening. Ook willen we een luisterend oor zijn voor alle 33 unieke kernen. We willen het unieke eigen karakter van elk van onze 33 kernen behouden en versterken. Daarom vinden we kernendemocratie belangrijk. 

Kernencv en Kernendemocratie

Het is belangrijk dat elke kern in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Voor elke kern wordt daarom een curriculum vitae gemaakt. We noemen dat het kernencv. Daarnaast beschrijven we hoe de inwoners (en vertegenwoordigers daarvan) vanaf 2022 op een goede manier met de gemeente kunnen samenwerken en hoe groot de inbreng van inwoners is. Dat noemen we de kernendemocratie. Zowel het kernencv als de kernendemocratie doen we nog dit jaar. Inwoners zijn daarbij betrokken in de vorm van ‘Bouwteams.’ In dit team zitten zes tot vijftien inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen, dorpsraadleden en noem maar op. Het is een vertegenwoordiging van de kern. Zo bouwen we samen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Gemeente Land van Cuijk in cijfers

Tijdlijn

 • 2011
  De vijf gemeenten in het Land van Cuijk maken de wil om samen te werken en als partners op te trekken expliciet in het Graafs Manifest
 • April 2014
  De wens van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk om samen te werken werd opnieuw onderschreven in het Manifest Land van Cuijk
 • Najaar 2017
  Vijf raadsbesluiten ‘Advies Berenschot’
 • December 2018
  Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ vastgesteld
  door gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis
 • Oktober 2019
  Raadsbesluit 3 gemeenten herindelingsontwerp
 • Januari 2020
  Raadsbesluit Mill en Sint Hubert sluiten aan
 • Maart 2020
  Herindelingsontwerp wordt vastgesteld, inclusief toekomstvisie en financiële situatie
 • April 2020
  Herindelingsontwerp wordt goedgekeurd – nieuwe naam ‘Land van Cuijk’ wordt opgenomen in herindelingsadvies
 • Juni 2020
  Herindelingsadvies unaniem goedgekeurd door de vier raden en gaat via de provincies naar Den Haag. 
 • September 2020
  Herindelingsadvies goedgekeurd door ministerraad
 • Januari 2021
  Besluit over de huisvesting: gemeentehuis in Boxmeer
 • Februari 2021
  De Tweede kamer stemt in met het voorstel voor de herindelingswet
 • April 2021
  Besluit dat de gemeente Grave zich per 1 januari 2022 aansluit, de novelle procedure wordt ingezet
 • Mei 2021
  Lancering nieuw gemeentelogo
 • Juli 2021
  Eerste Kamer stemt in met herindelingswet via de novelle procedure 
 • November 2021
  Herindelingsverkiezingen
 • 1 januari 2022
  Officieel één gemeente Land van Cuijk

 

Meer informatie over de verkiezingen: https://gemeentelandvancuijk.nl/verkiezingen

Meer informatie over kernendemocratie: https://ons.landvancuijk.nl