Burgemeester Roolvink neemt afscheid van Grave

Op dinsdag 30 maart aanstaande neemt burgemeester Roolvink afscheid van de gemeente Grave. Formeel eindigt zijn ambtsperiode op 1 april.

Afscheid
Omdat in het kader van de coronavoorschriften een afscheidsfeest met receptie niet mogelijk is, wordt van de burgemeester afscheid genomen op andere, bijzondere wijze. De in Grave en omgeving bekende presentatoren Linders & Linders ontvangen de burgemeester en zijn echtgenote in het Historisch Stadhuis aan de Hoofdwagt. In de vorm van een talkshow, waarbij onder andere bestaande filmbeelden en muziekfragmenten worden gebruikt, blikt de burgemeester terug op zijn ambtsperiode. Via een live-verbinding zal hij worden toegesproken door onder andere de plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer R. Bannink en de voorzitter van de burgemeesterskring, de heer K. van Soest. Alles geschiedt digitaal, genodigden kijken mee via een zoomverbinding, andere belangstellenden kunnen het afscheid volgen via YouTube of Omroep Land van Cuijk. Datum: dinsdag 30 maart 2021 Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur

Verenigingen, instellingen, personeel en inwoners wordt gevraagd een boodschap in tekst of gesproken woord achter te laten in een digitaal receptieboek (kudoboard). Dit digitale receptieboek zal na de sluitingsdatum gebundeld worden aangeboden aan de heer Roolvink.

Ambtsperiode
De heer Roolvink, thans 64 jaar, is sinds 22 mei 2013 burgemeester van de gemeente Grave. Per 22 mei 2019 werd hij voor een tweede ambtsperiode herbenoemd. Om gezondheidsredenen besloot hij om per 1 april aanstaande het burgemeestersambt neer te leggen.

De heer Roolvink was voor Grave van grote betekenis. Naast de typische burgemeesterstaken hadden met name de domeinen cultureel erfgoed en cultuurhistorie zijn belangstelling. Onder zijn leiding werd de Generaal de Bonskazerne overgedragen aan de stichting BOEi, een stichting gericht op behoud en herbestemming van gebouwd erfgoed. Daarmee bleef dit bijzondere gebouwencomplex gespaard voor de sloophamer en krijgt het een nieuwe invulling. Door zijn inzet krijgt ook de Drie-eenheid, het ensemble van twee kloosters en een kerkje in Velp, een nieuwe toekomst op basis van een door de raad vastgesteld toekomstperspectief. Eveneens werd onder zijn verantwoordelijkheid de Cultuurhistorische waardenkaart tot stand gebracht. Belangrijk voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Grave is de totstandkoming van de Vestingvisie Grave. Deze ‘ruimtelijke blauwdruk’ kwam onder zijn verantwoordelijkheid tot stand. De visie vormt voor de komende decennia de leidraad waarlangs de ruimtelijke ontwikkeling van Grave zich zal voltrekken. Ook had de heer Roolvink een belangrijk aandeel in het weer zichtbaar maken van de Zuiderwaterlinie, een oud-Nederlands verdedigingsstelsel dat heden ten dage een toeristische rol vervult. Samen met het toenmalige college is het hem gelukt de vastgelopen onderhandelingen met de eigenaar van het industrieterrein Wisseveld vlot te trekken, waarvan de resultaten inmiddels zichtbaar zijn. Tot slot lukte het de gemeente Grave, onder de voortvarende aanpak van de heer Roolvink, het voormalige Visioterrein te verwerven. Onder het motto “de grond van de buurman is maar een keer te koop”, lukte het hem na grote inspanningen dit terrein voor de gemeente te verwerven. Daarmee is de gemeentelijke zeggenschap over dit enorme gebied voor de toekomst veiliggesteld.