Online 75 jaar Vrijheid in de Gemeente Boxmeer

Toen wij wegens het corona-virus de activiteiten betreffende de viering van 75 jaar Vrijheid moesten annuleren heeft het bestuur van de Stichting BING de educatieve activiteiten voor 10-14 jarigen geschikt gemaakt als online versie en deze gratis ter beschikking gesteld aan de basisscholen, Elzendaalcollege, Proschool en Metameer in de gemeente Boxmeer.

Een van de doelen in Boxmeer is ‘Vrijheid’ meer dan een begrip te laten zijn voor alle leeftijdsgroepen én ‘Vrijheid’ in de directe omgeving herkenbaar te maken. Daartoe heeft de Stichting BING de Boxmeerse jeugdboekenschrijver Gerard Sonnemans gevraagd om een passend, eigentijds project te maken. Dat leidde tot een Adventure Game ‘Het verloren schrift’ met bijbehorende verwerkingslessen. Deze app zou in de groepen 7 en 8 van de basisscholen en in de brugklassen in het onderwijsprogramma worden opgenomen.

Nu we te maken hebben met ‘thuis leren’ is de app ‘omgekat’ naar een volledig online versie. Vanuit verschillende locaties in de gemeente Boxmeer maakt de leerling in de Adventure Game een zoektocht en komt daar allerhande aspecten met betrekking tot ‘Vrijheid’ tegen. Door een aantal vragen en opdrachten op te lossen is de leerling op een interactieve wijze bezig met ‘Vrijheid’. Deze app is samengesteld met lokale ‘jeugd’ en ‘volwassen’ acteurs. Bij het testen van het pakket is gebleken dat docenten en leerlingen enthousiast zijn.

Kennis maken met het pakket kan via internet: www.hetverlorenschrift.nl