Onderzoek pillen in Padbroek

Medio juni werden inwoners in de Cuijkse wijk Padbroek opgeschrikt door de vondst van een grote hoeveelheid pillen. Inmiddels heeft screening door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgewezen dat het – zoals al werd vermoed – om antipsychotica gaat.

 
Woensdagavond 16 juni jl. werd de Cuijkse wijk Padbroek opgeschrikt door de vondst van pillen in struiken en openbare plantsoenen. Leek het aanvankelijk om een kleine hoeveelheid te gaan, in de dag erna werd er door bewoners, politie en gemeente door de gehele wijk verspreid ruim twee kilo aan pillen opgespoord en bij de gemeente ingeleverd.
 
RIVM en GGD
De gemeente Cuijk heeft exemplaren van de pillen opgestuurd voor screening door het RIVM. Op basis van deze screening is geconcludeerd dat de pillen quetiapine bevatten. De screeningsmethode is niet 100% sluitend maar zo goed als zeker gaat het om echte Seroquel-pillen en niet om namaakpillen. Deze naam was ook op de pillen als merknaam ingeslagen.
Quetiapine is een werkzame stof tegen psychoses. Er is ook gekeken naar de risico’s voor de volksgezondheid. Seroquel is een antipsychoticum dat niet wordt voorgeschreven aan kinderen onder de 18 jaar. Of inname gevaar oplevert is niet in algemene zin aan te geven; een en ander is afhankelijk van de hoeveelheid die iemand binnen krijgt en persoonsgebonden factoren zoals gewicht en medische geschiedenis. Omdat kinderen een lager lichaamsgewicht hebben, kunnen zij sneller effecten ervaren bij inslikken van een of meerdere pillen. Symptomen die kunnen wijzen op inname van Seroquel: slaperigheid, sufheid, duizeligheid, verkleinde pupillen, abnormale hartslag.
Het effect van Seroquel op dieren is onbekend maar het is volgens de GGD aannemelijk dat honden of katten ook suf kunnen worden als ze een pil inslikken.
De gevonden pillen, die nu nog bij de gemeente liggen opgeslagen, zullen worden vernietigd via een plaatselijke apotheek.
Onderzoek
De politie is naar aanleiding van de vondst van de pillen een strafrechtelijk onderzoek gestart. Een buurtonderzoek, via onder andere WhatsApp-groepen en het opvragen van camerabeelden in de wijk heeft echter geen aanknopingspunten opgeleverd. De politie heeft daarom het onderzoek gestaakt.
Dat neemt niet weg dat de politie een beroep doet op inwoners die meer denken te weten of die tips hebben. Meldt u zich bij de politie. Mocht uw tip bruikbaar zijn dan wordt het onderzoek hervat. Melden kan via 0900 – 8844.