Nu al 98% geslaagd op Metameer in bijzonder examenjaar

Uitslag 2e tijdvak

Stevensbeek/Boxmeer – Enorme blijdschap en opluchting bij alle geslaagden van Metameer. Nu al is 98 procent van de leerlingen geslaagd. Vier leerlingen moeten hun examens nog afronden in het 3e tijdvak. Leerlingen en medewerkers van Metameer hebben hard gewerkt om samen dit prachtige resultaat te bereiken.

Deze leerlingen hebben anderhalf jaar te maken gehad met coronamaatregelen, zoals lockdowns en online onderwijs. Zowel leerlingen als docenten lieten zien zich te kunnen aanpassen en stelden zich flexibel op in de snel veranderende coronatijd. Met veel energie, persoonlijke aandacht, waar nodig extra ondersteuning en maatwerk van docenten hebben leerlingen deze examenuitslag neergezet. Petje af!

Sleutel voor succes

Metameer geeft leerlingen graag meer mee dan alleen hun diploma. Aandacht voor het leerproces, hoe je leert voor een vak, is een belangrijke sleutel voor succes geweest. Ook nemen leerlingen een rugzak vol studievaardigheden mee en kennen zij hun persoonlijke talenten. Dit helpt ze bij een leven lang leren en verhoogt hun studiesucces.

Berita Cornelissen, rector van Metameer Stevensbeek en jenaplan Boxmeer: “Ik ben enorm trots op de uitmuntende slagingspercentages voor Metameer. Het afgelopen jaar vroeg veel energie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit van onze leerlingen en medewerkers. De geslaagden zijn klaar om hun volgende stap te zetten in het vervolgonderwijs. Ik wens ze alle succes in de toekomst.”

Geslaagd op Metameer

Jet van den Boom uit Mill is geslaagd voor de havo:

“Mijn vrienden ga ik toch zeker wel missen. Ook mijn mentor ga ik missen. Hij was ook al mijn mentor in het eindexamenjaar van het vmbo op jenaplan. Ik kijk uit naar een nieuwe start, met nieuwe gezichten en het leren van wat ik leuk vind. Nu eerst met vrienden op vakantie. Hier ben ik toch wel aan toe na zes jaar middelbare school en twee keer examens!”

Nina Schiks uit Boxmeer is geslaagd voor het vmbo:

“Ik ben een echte stresskip en merkte dit ook tijdens de examens. Ik was erg opgelucht toen mijn laatste examen erop zat. Ik kijk met een grote glimlach terug op mijn tijd op Metameer. Ik heb een super leuke vriendengroep eraan overgehouden, we hebben veel leuke avonturen mee mogen maken en veel in de lessen gelachen. Nu kijk ik ernaar uit om op de CIOS te beginnen.”

Overzicht geslaagden Metameer 2021

Metameer Stevensbeek

Vwo (inclusief tweetalig onderwijs): 96%

Havo (inclusief tweetalig onderwijs): 96%

Vmbo theoretisch/gemengde leerweg: 100%

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: 100%

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: 96%

Metameer jenaplan Boxmeer

Vmbo theoretisch/gemengde leerweg (inclusief tweetalig onderwijs): 98%

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (inclusief tweetalig onderwijs): 100%

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg (inclusief tweetalig onderwijs): 100%

Totaal Metameer

Vwo: 96%

Havo: 96%

Vmbo tg: 99%

Vmbo kader: 100%

Vmbo basis: 98%

Totaal 416 leerlingen geslaagd (98%)

 

Vier leerlingen moeten nog afronden in het derde tijdvak. Een beperkt aantal leerlingen doet een herkansing of gaat het cijfer verbeteren in het derde tijdvak.

 

Fotobijschrift: De dag waarop leerlingen hoorden dat ze waren geslaagd vierden ze feest op Metameer.

Foto: Veronique Verhoeven