NOS Nieuws van de Week start bij Omroep Land van Cuijk

Vanaf 13 februari is het NOS Nieuws van de Week wekelijks te zien bij Omroep Land van Cuijk televisie. Het NOS Nieuws van de Week is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg. Dit journaal is begrijpelijk voor iedereen, ook voor mensen die het soms lastig vinden om het nieuws te volgen. Omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven. In het NOS Nieuws van de Week komen iedere week drie actuele nieuwsonderwerpen aan bod. Sommige begrippen worden extra uitgelegd door de presentator en er wordt gebruik gemaakt van rustiger beeld.

‘Deze samenwerking is een opmaat naar de verdere groei en professionalisering van onze omroep tot een volwaardige streekomroep met eigen nieuwsvoorziening, zo is er ook sinds enkele weken een eigen tv streeknieuws’, zegt projectleider Peter Linders van Omroep Land van Cuijk.


Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws: “We hebben gemerkt dat het Nieuws van de Week een behoefte vervult bij een groot aantal mensen. Het is van belang dat we de mensen waarvoor we dit maken zo goed mogelijk weten te bereiken, dus we zijn erg blij dat steeds meer lokale en regionale omroepen ervoor kiezen om de samenwerking aan te gaan.”

Het NOS Nieuws van de Week begon als experiment in november 2021. Eerst was het journaal alleen via YouTube te bekijken. Inmiddels zenden verschillende lokale en regionale omroepen het NOS Nieuws van de Week uit op hun zenders. Daarnaast blijft het journaal wekelijks (m.u.v. schoolvakanties) verschijnen op YouTube.

NOS Nieuws van de Week 
Vanaf 13 februari 2023 elke week met op donderdag een nieuwe editie in de uitzend carrousel bij Omroep Land van Cuijk.