Mongolië en Taiga

René van den Bosch en Leni Pashouwers verzorgen op woensdagavond 10 november in Bibliotheek Mill een lezing over hun reizen in Mongolië en hun verblijf bij de rendierherders in de Taiga.
Tijdens deze lezing gaan zij aan de hand van hun persoonlijke verhalen en beeldmateriaal in op de cultuur van de rendierenherders in de Taiga, hun levensvisie en middelen van bestaan in een landschap van steppen en taiga.
In de noordelijke omgeving trokken René en Leni tijdens hun reis met de bewoners op en maakten kennis met hun levenswijze, hun sjamanisme en andere vormen van samenleven. Ze leefden in een tipi en joert, de traditionele tenten in verschillende nomadische samenlevingen, en deden mee met de verzorging van onder andere schapen, paarden en het melken van de rendieren. Ze aten hun dagelijks voedsel en dronken van de gefermenteerde paardenmelk. Ze kregen daarbij steun van een Mongolische vrouw, in Amerika gestudeerd, maar toch weer teruggekeerd naar haar volk en levend in een nomadisch bestaan. Deze vrouw heeft hen twee weken lang begeleid en heeft hen als tolk ingeleid en toelichting gegeven op het leven van de Mongoliërs en in het bijzonder dat van de rendierherders.

De lezing op 10 november begint om 20.00 uur. Kaartjes kosten €2,50. Leden van BiblioPlus gratis. Vooraf aanmelden is verplicht. Kaartjes zijn verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen en via www.biblioplus.nl/agenda

Dit is een activiteit op het open podium van de bibliotheek, een initiatief van BiblioPlus om kennisdeling in het werkgebied te ondersteunen.

Woensdag 10 november, 20.00 uur Bibliotheek Mill (in Myllesweerd)