Metameer veilige schoolomgeving voor alle kinderen

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, goed en veilig onderwijs voor ieder kind, maar de werkelijkheid is toch net iets anders. Ouders en kinderen uit onveilige landen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en komen in het veilige Nederland terecht, ook in onze regio. Al sinds november 2014 heeft Metameer Stevensbeek de eerste opvang anderstaligen (EOA), waar gevluchte kinderen uit het AZC les krijgen. De kinderen die uiteindelijk in de buurt van Stevensbeek komen wonen, krijgen nog maximaal twee jaar les in de internationale schakelklas (ISK).  De leerlingen uit de EOA en de ISK worden voorbereid op de Nederlandse maatschappij. Taal en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht, maar daarnaast is er tijd voor creatieve ontwikkeling, gym en begeleidingslessen. Het doel is om goed Nederlands te leren en door te stromen naar alle andere vormen van regulier onderwijs.

Metameer biedt al ruim 7 jaar goed onderwijs aan gevluchte kinderen.

Dave Arts, initiatiefnemer van de EOA/ISK en Pieter Verkuijlen, NT2-docent en mentor: “Met trots kijken we terug op de afgelopen jaren. Wat hebben we samen veel bereikt. De EOA/ISK van Metameer heeft zoveel kinderen een ‘veilige haven’ kunnen bieden en voor mogen bereiden op onze maatschappij. Een mijlpaal was toch wel juli 2018. Toen behaalde Husein Rasho uit Syrië als eerste leerling van de EOA Metameer zijn vmbo-diploma op Metameer jenaplan Boxmeer.”

Sinds het opstarten van de EOA/ISK in 2014 hebben al meer dan 400 leerlingen gebruik gemaakt van deze voorziening bij Metameer Stevensbeek. Momenteel zijn er 65 kinderen in de EOA /ISK verdeeld over drie groepen. De grootste groep kinderen komt uit Syrië en Eritrea en de overige kinderen komen uit o.a. Turkije, Irak, Jemen, Afghanistan. Aan de EOA/ ISK zijn drie NT2-docenten en een aantal onderwijsassistenten verbonden.

Tolerante en veilige school voor iedere leerling

Meestal blijven EOA-leerlingen maar enkele maanden op Metameer en verhuizen ze daarna naar elders in het land. Een aantal van hen heeft op Metameer Stevensbeek of Metameer jenaplan Boxmeer hun middelbare schooldiploma behaald. Kiarash Karimi uit Iran, begon in de EOA en zit nu in 5 vwo, hij won in december zelfs de prijs voor het beste filmpje over Paarse Vrijdag. Tijdens de leerlingenlunch met rector Berita Cornelissen begin maart gaf hij aan: “Ik heb al eerder opgetreden als tolk voor gevluchte kinderen. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is, dus als ik daarbij kan helpen dan doe ik dat graag.” Hoe groot kan een hart zijn!

Rector Berita Cornelissen: “Kinderen blijven kinderen, ongeacht hun land van herkomst.”

Oekraïense kinderen welkom op Metameer

Na de geplande sluiting in mei 2022 van het Asielzoekerscentrum in Overloon wordt het centrum naar verwachting direct een tijdelijk opvangcentrum voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Jaap Folkersma, directeur Metameer Stevensbeek: “We gaan bekijken wat we in de overgangsperiode tot de sluiting van het AZC voor deze Oekraïense kinderen kunnen betekenen.

Voor hen zal een beroep worden gedaan op de EOA van Metameer.”

Berita Cornelissen, rector Metameer geeft aan: “Kinderen blijven kinderen, ongeacht hun land van herkomst. Gevlucht voor oorlogsgeweld kunnen en willen wij alle kinderen een veilige schoolomgeving geven waar ze zich welkom voelen en weer kind kunnen zijn. Wanneer een beroep op Metameer wordt gedaan dan openen wij onze deuren. Metameer is er klaar voor!”

Zoals het er nu uitziet zullen de eerste Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd na de meivakantie onderwijs krijgen in de school van Metameer in Stevensbeek. Tot die tijd krijgen ze onderwijs in basisschool de Ester in Escharen. Voor de middelbare scholieren wordt nog bekeken per wanneer zij kunnen starten bij Metameer.

Voor meer informatie over Metameer bezoek onze website www.metameer.nl.

Foto: Locatie Metameer Stevensbeek