‘Mensenmens’ Jos Rutten erelid van Excellent

OPLOO – Bij zijn afscheid als voorzitter van Excellent is Jos Rutten benoemd tot erelid van de Oploose voetbalvereniging.

Vanwege de regelgeving om het coronavirus te bestrijden kon dat niet uitbundig tijdens een ledenvergadering, maar via een ‘verrassingsoperatie’ van zijn collega-bestuursleden.

Op zaterdag 10 oktober, toen Jos Rutten (59) op het sportpark druk in de weer was met zijn nieuwe project Walking football, werd hij door zijn opvolger Peter van den Boogaart de kantine ingelokt. Tot zijn verbazing zaten daar zijn collega-bestuursleden, echtgenote Marion met de overige gezinsleden, uiteraard op gepaste onderlinge afstand.
Diezelfde zaterdag had voor de scheidende voorzitter toch al voor een reeks verrassingen gezorgd, want gedurende de middag vond er een soort ‘estafette’ plaats door tweetallen van alle teams en commissies, die deze ‘mensenmens’ thuis met een bezoek en allerlei ludieke cadeaus vereerden. In veelvoud ontving hij een bel, want Jos was in de kantine vaak haantje de voorste om een rondje voor de hele zaak te geven!

Staat van dienst

In een toespraak wees vicevoorzitter René Verberk er op dat het plan om Jos Rutten te huldigen tijdens de jaarvergadering door corona was doorkruist. Frappant genoeg had Excellent al bedacht om hiervoor de kantine te verruilen voor de kerk, maar toen daar maar 30 mensen bij aanwezig mochten zijn, werd dat afgeblazen.
Verberk wees op wat hij omschreef als een ‘uitzonderlijke staat van dienst’ van de decorandus in de zes jaren dat hij voorzitter was en in vele jaren daarvoor als lid van het jeugdbestuur. Onder leiding van deze motivator werden veel veranderingen doorgevoerd. “Leden zijn gemotiveerd om iets extra’s voor de club te doen”, prees de vicevoorzitter. Dat bleek andermaal tijdens de geslaagde festiviteiten rond het 60-jarig bestaan van de club in 2019. Tijdens zijn voorzitterschap mocht hij ook trot het kampioenschap en later de promotie van het eerste elftal naar de derde klasse mee vieren. “Dit allemaal met een eigen aanwas, gebaseerd op een perfect jeugdbeleid met een mooie balans tussen prestatiegericht werken en gewoon lekker een potje voetballen”, aldus de vicevoorzitter.

Samenwerking

Ook droeg Jos Rutten bij aan versteviging van het samenwerkingsverband met Westerbeekse Boys en SVS, terwijl hij ook betrokken was bij de samenwerking met Fiducia bij het damesvoetbal. Een ander wapenfeit in zijn regeerperiode was de afronding van de privatisering, inclusief de verbouw van de kleedlokalen. De accommodatie is ook energieneutraal gemaakt door te investeren in zonnepanelen en ledverlichting. Verberk Sprak de hoop uit dat de verbouwing van de kantine – aangehouden vanwege corona – snel kan worden opgepakt. Landelijke publiciteit kreeg Jos Rutten nog afgelopen zomer als spreekbuis van de club met het speciale terras bij de kantine, samen met de plaatselijke horecaondernemer ingericht na de door het kabinet uitgevaardigde coronamaatregelen.
Jos Rutten is het elfde erelid in de ruim 60-jarige historie van Excellent. Hij treedt in de voetsporen van zijn in 1993 overleden vader Tjeu Rutten, die na 12 bestuursjaren waarvan 7 jaar voorzitterschap in 1979 werd benoemd tot erelid. Net als zijn vader was Jos Rutten een ‘mensenmens’, een voorman die voortdurend zocht naar samenwerking, binding en schouderklopjes uitdeelde. “Als voorzitter heb je het voortouw genomen, mensen weten te motiveren en successen weten te delen en vieren”, zei René Verberk in zijn dankwoord.