Meetnetwerk fijnstof krijgt een vervolg

Sensortechnologie is geschikt voor het meten van fijnstof, zo blijkt uit de resultaten van het project meetnetwerk dat in 2019/2020 in Sint Anthonis is uitgevoerd.

De resultaten geven aan dat de weersomstandigheden van grotere invloed zijn dan specifieke bronnen in het gebied. Tijdens het project is met sensoren ook gekeken naar de ammoniakconcentratie bij een veehouderij. Wethouder Bollen; “De resultaten uit dit onderzoek hebben ons veel informatie gegeven. Als gemeente hechten wij enorm aan de resultaten en we zien dan ook voldoende aanleiding om met onderzoek naar het meten van luchtkwaliteit verder te gaan.” 

Unieke aanpak

Het uitvoeren van onderzoeken ligt meestal in handen van een onderzoeksinstituut. In het onderzoek Zandkant-Noordkant heeft de gemeente zelf, aangespoord door vragen vanuit de gemeenteraad, het initiatief genomen tot het opzetten van een meetnetwerk. Wethouder Bollen heeft een duidelijke visie; “Gemeente Sint Anthonis wil een voorlopersrol innemen op het gebied van meten van sensortechnologie en het toepassen van metingen in de dagelijkse praktijk. Om die reden wordt een pilot ‘Agrarische APK’ ingericht, waarbinnen continu wordt gekeken naar de prestaties van een agrarisch bedrijf op het gebied van uitstoot. De opzet voor deze pilot wordt voorbereid. Bij deze pilot worden, net als in het afgeronde onderzoek, nadrukkelijk de inwoners betrokken. We willen daarmee een gemeente zijn die niet over inwoners beslist maar samen met hen een zoektocht begint naar oplossingen voor lokale maatschappelijke kwesties die iedereen raken: een betere luchtkwaliteit en meer draagvlak voor economische activiteiten en bedrijvigheid.”

Meten van fijnstof

In 2019 is een meetnetwerk opgezet met fijnstofsensoren in het pilotgebied Zandkant – Noordkant. Uit het project blijkt dat sensortechnologie geschikt is voor fijnstof meetnetwerken. De gebruikte sensortechnologie in dit project blijkt geschikt voor het meten van de patronen, maar niet voor absolute concentraties. De relatie met bronnen in het gebied, zoals de aanwezigheid van wegen, veehouderijen of incidentele gebeurtenissen als houtstook, was niet in patronen zichtbaar. In Venray zijn in een meetproject van de provincie Limburg met hetzelfde type sensoren ook metingen in het buitengebied uitgevoerd, waarvan de resultaten sterk overeen komen met het meetnetwerk in Sint Anthonis. 

Weersomstandigheden

Binnen het meetnetwerk zijn iedere 10 minuten de meetwaarden doorgegeven van de geplaatste sensoren. Uit de metingen blijkt dat de luchtvochtigheid en windsnelheid een rol spelen bij het meten van de concentraties fijnstof. Daarnaast spelen weersomstandigheden en mogelijk ook specifieke bronnen buiten het meetnetwerk een rol.

Ammoniak

Naast het meten van fijnstof is binnen het project ammoniak gemeten nabij een veehouderijbron. Ook is een geurcomponent in een varkensstal gemeten. Deze laatste twee experimenten zijn uitgevoerd in voorbereiding op een mogelijk toekomstig meetnetwerk. Uit de experimenten blijkt dat als we in doelvoorschriften willen vastleggen wat de emissie van een bedrijf mag zijn, het mogelijk en zinvol is om de ammoniakuitstoot van een locatie te meten.