Maasheggen wordt uitgebreid met één kilometer heg

De Maasheggen, het oudste cultuurlandschap van Nederland en meest omvangrijke heggengebied van ons land, wordt flink uitgebreid met nieuwe heggen. Staatsbosbeheer start vandaag met het planten van ± 5650 struiken in de Maasheggen. Hiermee wordt gewerkt aan het herstel van de eeuwenoude heggenstructuur. De nieuwe aanplant gebeurt op diverse locaties bij Groeningen, Vortum-Mullem en Beugen. De werkzaamheden duren enkele dagen en gaan verder in het nieuwe jaar. In totaal herstelt Staatsbosbeheer met de nieuwe aanplant 1 kilometer aan heggen. In november van dit jaar is een eerste heg geplant door kinderen van speciaal onderwijs uit Boxmeer. De overige, nieuwe heggen worden deels handmatig en deels met een (kleine) plantmachine gezet.

Boom tussen de heggen

Het grootste gedeelte van de aanplant bestaat uit meidoorn; ruim 3300 stuks. Afgewisseld met een kleurrijk palet van onder meer hondsroos, rode kornoelje en wilde kardinaalsmuts. In de nieuwe heggen wordt zo nu en dan ook een boom aangeplant, zoals gewone es, haagbeuk en winterlinde. Deze bomen zullen uitgroeien tot een beeldbepalend element in het kleinschalige heggenlandschap. Af en toe een boom in de heg zorgt voor extra structuur en variatie.

Historische kaart

Veel heggen zijn in de loop van de afgelopen eeuwen verdwenen, met name bij ruilverkavelingen. Staatsbosbeheer heeft op basis van oude stafkaarten onderzocht waar het herstel van heggen passend is en werkt daarmee actief aan het herstel van dit unieke cultuurlandschap.

Grensheg met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

In de Middelsteegsche weide, nabij Zittersteeg in Beugen, gaan Staatsbosbeheer en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap begin volgend jaar gezamenlijk verder met herstel van het oude heggenlandschap. Op de 240 meter lange grens tussen het eigendom van Staatsbosbeheer en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, wordt een gedeelde heg aangeplant. Het betreft dus een zogeheten ‘grensheg’ en het beklinkt de samenwerking.

Poelen

In de loop van 2022 zal Staatsbosbeheer nog zeven nieuwe poelen aanleggen. Poelen hadden voorheen vooral een functie als drinkplek voor het vee. Tegenwoordig wordt daarnaast ook veel waarde gehecht aan de ecologische waarde van de poelen, die voortplantingsbiotopen vormen voor een scala aan amfibieën en libellen. Ook vogels en zoogdieren, zoals de das, gebruiken de poelen om te drinken of te badderen. Eén van de voornaamste beoogde soorten voor de toekomstige poelen is de kamsalamander.

Zaad en Plantsoen

De bessen van de meidoorns en andere struiken, worden ieder najaar door Staatsbosbeheer afdeling Zaad & Plantsoen verzameld en vervolgens uitgezaaid en gekweekt. Alle plantmateriaal is daarmee autochtoon.

Het Maasheggengebied heeft in 2018 de UNESCO Mens en Biosfeergebied Status verkregen.

Met vriendelijke groet,

Janneke de Groot