Lokaal steunfonds voor verenigingen en stichtingen

Het afgelopen jaar is een zwaar jaar geweest voor iedereen. Gelukkig is er veel ondersteuning mogelijk vanuit het Rijk, maar deze is niet voor iedereen beschikbaar. Gemeente Sint Anthonis heeft daarom een steunfonds opgericht om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, die niet op overheidssteun kunnen terugvallen, financieel te ondersteunen.

Leefbaarheid 

Het steunfonds corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen dreigen te komen. Wethouder Rob Poel: “Het verenigingsleven is van enorme waarde voor de leefbaarheid in onze dorpen. Met het steunfonds willen we voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen en stichtingen in gevaar komt.” 

Voorwaarden regeling

Voor 2020 is een totaalbedrag van € 250.000  voor verenigingen en stichtingen beschikbaar gesteld. Aanvragers moeten aantonen dat de financiële problemen rechtstreeks door de coronacrisis zijn ontstaan. De huidige financiële situatie brengt het voortbestaan van de vereniging of stichting in gevaar. Ook moeten aanvragers aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om financiële problemen zoveel mogelijk te beperken. Tenslotte is belangrijk dat zij niet al op een andere manier worden gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming die een aanvrager per jaar kan ontvangen is € 5.000,-. De aanvragen voor het steunfonds corona 2020 kunnen tot en met maandag 26 april 2021 worden ingediend. Daarnaast wordt aan elke lokale vereniging en stichting actief een basisbedrag beschikbaar gesteld van € 250 om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Daarvoor geldt geen bewijslast en hoeft ook geen aanvraag te worden ingediend. 

Voortbestaan

Wethouder Poel: “Al sinds het begin van de coronacrisis staan wij in nauw contact met inwoners, ondernemers en verenigingen. Wij zien dat het afgelopen jaar voor iedereen zwaar is en proberen zo flexibel mogelijk mee te denken over wat er binnen de maatregelen wel mogelijk is. Met de tegemoetkoming uit het steunfonds hopen wij dat de verenigingen en stichtingen overeind blijven en hun activiteiten na de coronacrisis weer kunnen oppakken.”