Lezing Historische Kring Land van Cuijk

Op woensdag 20 april organiseert de Historische Kring Land van Cuijk een interessante lezing over de archeologische vondsten op bedrijventerrein Laarakker A73 in Haps.

 
De lezing begint om 20.00 uur in de vergaderzaal van sporthal „De Stappert“.
 
Graag willen we u uitnodigen voor deze lezing van de Historische Kring Land van Cuijk over de nieuwste archeologische vondsten op toekomstig bedrijventerrein Laarakker A73 én de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de eerste
opgravingen in 2016/2017.
Tom Hos, projectleider van Econsultancy is uitgenodigd en hij is met zijn deskundigheid en enthousiasme bereid gevonden om een interessante lezing te verzorgen.
Stond Haps in archeologische kringen door vroegere opgravingen op het Kampsveld al eerder op de kaart, nu uit onderzoek is gebleken dat op Laarakker het oudste in Nederland gevonden graf is aangetroffen, is de archeologische bekendheid nog vergroot!
Tom Hos vertelt:
“Sinds 2016 zijn archeologen van Econsultancy bezig met verscheidene opgravingen op het industrieterrein Laarakker en op de locatie van de rondweg in Haps. Eén van de meest bijzondere vondsten was dat van een graf uit de steentijd. Dit graf, dat in 2017 gevonden is, is de afgelopen jaren zorgvuldig bestudeerd door verschillende specialisten en deze zijn tot de conclusie gekomen dat het om het oudste graf gaat dat ooit in Nederland gevonden is”.
Tom Hos zal tijdens de lezing dit graf uitvoerig behandelen. Maar de lezing zal niet alleen daarover gaan. De opgravingen hebben ook, misschien wel nog mooiere, vondsten opgeleverd uit latere perioden. Hiermee kunnen we het verhaal van Haps vertellen van steentijd tot en met de Romeinse tijd.
Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom op woensdag 20 april om 20.00 uur in Haps