‘Lekker anders’: de perfecte combinatie

Al jarenlang is Duitsland met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Andersom is Nederland het op een na grootste toeleverland voor Duitsland. Door de uitbraak van de
coronapandemie afgelopen jaar is nog meer gebleken hoe belangrijk de uitwisseling en samenwerking
tussen de twee buurlanden op alle niveaus is. Anouk Ellen Susan was jarenlang werkzaam in de
toerismemarketing, onder andere als directrice van NBTC Holland Marketing in Keulen. Over haar
ervaringen met de Nederlands-Duitse samenwerking schreef ze het boek ‘LEKKER anders’. In dit
interview gaat ze in op de Nederlands-Duitse betrekkingen.
Vraag: Anouk, wat verbindt de twee nationaliteiten met elkaar?
Anouk Ellen Susan: “Nederland en Duitsland hebben veel raakvlakken met elkaar. Over het geheel
genomen hebben we dezelfde fundamentele waarden rondom democratie en de samenleving. Op het
hoogste politieke niveau werken we nauw samen en op economisch vlak bedraagt het gezamenlijke
handelsvolume circa 190 miljard euro per jaar. Op 21 januari tekenden de overheden en het
bedrijfsleven bovendien het Duits-Nederlandse innovatiepact dat moet zorgen voor een intensievere
samenwerking tussen de beide landen op het terrein van een innovatieve en duurzame industrie. Ook
toeristisch gezien zijn we belangrijk voor elkaar. Circa zes miljoen Duitsers gaan jaarlijks op vakantie
naar Nederland en ongeveer drie miljoen Nederlanders brengen ieder jaar hun vakantie door in
Duitsland. Ik durf wel te stellen dat we de best denkbare combinatie zijn – zowel zakelijk als privé.”
Vraag: Waar liggen nog kansen om bruggen te slaan met het buurland?
Anouk Ellen Susan: “Die liggen wat mij betreft in een nog intensievere samenwerking en
communicatie. Er moeten nog meer netwerkbijeenkomsten, meer uitwisseling en communicatie en
meer gezamenlijke projecten plaatsvinden. Een blik over de grens is de moeite waard: kijken hoe de
buurman het doet en daarvan leren. We hoeven het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden. Ik geloof in
de kracht van het collectief. Mijn motto luidt daarom ook: ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder!’
Dat is perfect van toepassing op de Nederlands-Duitse samenwerking.”
Vraag: Wat zijn je tips voor een succesvolle samenwerking?
Anouk Ellen Susan: “Een goede voorbereiding is het allerbelangrijkste. Hoewel de afzetmarkt
ogenschijnlijk zo dichtbij is en zo op de thuismarkt lijkt, kunnen hier valkuilen op de loer liggen. Dat
betekent dat je naast de economische marktdata ook moet weten wat er op politiek of
maatschappelijk vlak in het buurland speelt. Ten tweede moet je vasthoudend zijn, maar wel
vriendelijk blijven. Het eerste contact leidt maar zelden tot het sluiten van een contract. Succes is ook
een nevenproduct van vasthoudendheid en passie. Mijn derde tip is om absoluut de taal te leren. Je
hoeft deze niet perfect te beheersen, maar uit de poging om de taal te spreken, spreekt waardering –
en dat kan zorgen voor een concurrentievoordeel.”
Over het boek
‘LEKKER anders’ is al jarenlang het credo van auteur Anouk Ellen Susan. In lezingen, seminars en
workshops belicht ze (cultuur-)verschillen tussen Nederlanders en Duitsers om vooroordelen te
ontkrachten en samenwerkingen te stimuleren. Het boek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft
in het buurland. Of de lezer nu toerist of ondernemer is, de inhoud is voor iedereen begrijpelijk. De
lezer vindt in het boek onder andere dialogen tussen Jan en Frau Dr. Schmitz, een LEKKER

anders canvas, een kruiswoordraadsel en een originele poetry slam. Natuurlijk mogen ook facts, figures en
andere wetenswaardigheden niet ontbreken. En er mag natuurlijk ook gelachen worden. Daarvoor
zorgen alleen al de bijdrages van de prominente gastauteurs Patrick Nederkoorn en Bernd Stelter.
In het boek komen bovendien verschillende Nederlands-Duitse experts uit uiteenlopende branches
aan het woord: recht en belastingen, marketing/pr, geschiedenis, interculturele samenwerking,
destinatiemarketing, universiteiten, horeca, showbusiness, management… Ze vertellen over hun
eigen ervaringen en geven tips voor een succesvolle omgang met elkaar. Het 100 pagina’s tellende
boek bestaat uit vijf hoofdstukken: culturen & stereotypen, de economie, vrije tijd, de zakelijke
context en mooie woorden. De Nederlandse en Duitse versie zijn in één uitgave samengevat. Het
boek is verschenen bij uitgeverij mediamixx Verlag en is voor 14,95 euro verkrijgbaar via de website
van de auteur, in de boekhandel en via Amazon.
De auteur is beschikbaar voor interviews: info@anoukellensusan.de.