Leerlingen Metameer geven Engelse les op basisschool – Europese Dag van de Talen

Tijd om (Engelse) kennis te delen! Twee of drie jaar geleden zaten deze tweede- en derdejaarsleerlingen van Metameer zelf nog in groep acht.

Nu stonden ze voor de klas op een basisschool ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen. Leerlingen van het tweetalig onderwijs in Stevensbeek en jenaplan Boxmeer gaven Engelse les. Leuk om zelf voor de klas te staan en je kennis te delen met kinderen die net iets jonger zijn dan jij bent. “It was great to show my old teacher how good I am in English now.”

De derdejaars verzorgden de lessen, waarbij ze zelf verantwoordelijk waren voor het creatief inrichten van de inhoud en presentatie. “We adapted our lesson … we used two balls for the game so everyone could take part”. De tweedejaars maakten een warming-up spelletje en luisterden verder aandachtig naar de derdejaars. Want volgend jaar staan zij zelf voor de klas en het is fijn om zo te leren van en te luisteren naar elkaar. Lesgeven is in de praktijk toch ingewikkelder dan vooraf bedacht, maar de tto-leerlingen wisten al snel aansluiting te vinden bij hun doelgroep. “They listened so well!” 

De kinderen luisterden heel geïnteresseerd naar hun jonge leerkrachten en stelden veel vragen over tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs. Is tto moeilijk? Leerlingen deelden hun ervaring: “Tot de herfstvakantie was het wennen. Daarna kwam ik in het ritme.”

De leerlingen van Metameer tweetalig onderwijs kunnen duidelijk verwoorden waarom talenkennis belangrijk is. Het is fijn voor op vakantie of als je gaat studeren, maar het is vooral gewoon leuk! 

Nieuw in de brugklas: tweetalig vmbo-t/havo

Metameer jenaplan Boxmeer start dit schooljaar met het tweetalig onderwijs in de brugklas vmbo-t/havo. Metameer voldoet hiermee aan de vraag naar dit niveau van basisscholen, ouders en leerlingen, die vaak nog op de wip zitten tussen een vmbo-t en havo advies. Het is een 1-jarig traject. Na het eerste jaar kiest de leerling voor tto vmbo of tto havo. 

Metameer biedt op locatie Stevensbeek tweetalig onderwijs aan alle leerjaren havo en vwo en op locatie jenaplan Boxmeer aan havo en vwo leerjaar 1 t/m 3 en vmbo breed alle leerjaren.

Metameer is continu in ontwikkeling!

 

Foto’s Metameer

Metameerleerlingen geven Engelse les op de basisschool