Leefbaarheidsbijdrages 2019 uitgereikt in de Wilg

Ruim 22.000 euro voor mooie en lokale initiatieven 

Afgelopen dinsdag 3 september 2019 vond in de Wilg in Wilbertoord de uitreikingsavond van de leefbaarheidsbijdragen 2019 plaats.

Tijdens deze feestelijke avond werden tien goede ideeën beloond met een bedrag van ruim €22.000. Alle ideeën pasten binnen een van de vier thema’s van het subsidiebeleid van onze gemeente en konden een bijdrage ontvangen van maximaal €5000. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de prijswinnaars uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst hun eigen initiatief toe te lichten. Dit deed iedereen op zijn eigen manier en de reacties waren positief. In dit artikel vindt u een overzicht van de gehonoreerde initiatieven per thema. 

 

Thema 1. Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

 

 • Wijkraad Mill-West heeft €1.000,- ontvangen voor een PR- en beeldvormingscampagne.
  De wijkraad wil met deze campagne haar zichtbaarheid in de wijk vergroten. Het einddoel is dat bewoners zich betrokken voelen bij de wijkraad en dat de wijkraad echt invloed heeft bij vraagstukken in de wijk. 
 • Buurtvereniging de Flierefluiters heeft €445,- ontvangen voor bloemperken.
  Het idee van de buurtvereniging was om als gezamenlijke activiteit bloemperken te creëren om enerzijds de insectenstand te bevorderen, en anderzijds de directe leefomgeving er verzorgd en natuurlijk uit te laten zien. De vereniging heeft ook insectenhotels geplaatst.

Thema 2. Een gezonde geest in een gezond lichaam

 

 • Het Senioren Hobby Centrum heeft €885,- gekregen om het succesvolle project ‘Jeugd Hobby Centrum’ voort te zetten en uit te bouwen. Tot op heden heeft het centrum ruim 300 aanmeldingen ontvangen van kinderen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn buiten schooltijd!

 

Thema 3. Hoe mooi is onze gemeente

 

 • Het Ondernemers Collectief Mill heeft €3.200,- ontvangen voor het uitbreiden van sfeerverlichting. Om het verblijf in het centrum nog aangenamer maken in de feestmaanden.
 • Stichting Acaciahof heeft €5.000,- ontvangen voor het behoud van de Acacia allee. Hiervoor hebben zij een slimme oplossing bedacht om een zestal acacia’s te vervangen, in samenwerking met boomkwekerij Ebben. De Acaciahof is een groene parel in Mill en een plaats voor ontmoeten, gedenken en herdenken.
 • Stichting ’t Kreatief heeft €1.200 ontvangen voor het initiatief Samen Sterk.
  Het doel van het initiatief is om het voor verenigingen mogelijk te maken om elkaar te helpen. Dit wil de stichting realiseren door enerzijds een platform (website) te creëren waar verenigingen zich kunnen aanmelden om het onderling beschikbaar stellen van materiaal mogelijk te maken. En anderzijds door een centrale opslagplaats te bieden waar verenigingen hun materiaal kunnen opbergen.

Thema 4. We helpen elkaar

 

 • Stuurgroep Dementie Vriendelijke Gemeente heeft de maximale bijdrage van €5.000,- ontvangen voor een verscheidenheid aan activiteiten die bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap. Zo worden er (online) trainingen gegeven en wordt er voorlichting verzorgd op basis- en middelbare scholen. Er is een koor voor mensen met dementie en mantelzorger, en er wordt gewerkt aan een expositie van portretten van mensen met dementie i.s.m. expo Mist. Op 30 september aanstaande wordt om 19.30 in Myllesweerd een avond georganiseerd die laat zien hoe het er nu voor staat én wat er nog te doen is op weg naar een Dementie Vriendelijke Gemeenschap. U bent van harte welkom.  

 

 • De Wester heeft €3.500,- ontvangen voor het opknappen en verbeteren van de buitenruimte, ten behoeve van de deelnemers van de dagbesteding van Sociom en de gasten van de Huiskamer. Middels de aanschaf van materialen en het verrichten van werkzaamheden door vrijwilligers van de Wester, De Huiskamer en Sociom wordt een fijn buitenverblijf gecreëerd voor deelnemers en gasten, voor tijdens de dagbesteding of dagopvang.  
 • Carnavalsvereniging Klotstekers & Senioren Toneelgroep 4 in 1 hebben €1.550,- ontvangen voor uitbreiding van de geluidsinstallatie. Onder andere de headsets gaan ervoor zorgen dat zij nog beter verstaanbaar zijn!  
 • Tot slot biedt de gemeente ondersteuning aan mevrouw Kohlen, de inwoners van gemeente Mill en Sint Hubert, voor het initiatief ‘Allemachtig: Mill, onkruidvrij, wat prachtig!’ Hoewel er geen financiële bijdrage is gevraagd, heeft de gemeente als extra bekrachtiging voor dit mooie idee een cheque uitgereikt van €250.