Landgoed Tongelaar, gebouwen en landgoed in beeld’

Iedere vierde zondag van de maand vertrekt er om 10.00 uur een gratis wandeling met een deskundige gids op Landgoed Tongelaar met een wisselend thema. Zondag 22 maart is dit: Landgoed Tongelaar, gebouwen en landerijen. 

Programma

Tongelaar is een eeuwenoud landgoed met één van de oudste nog bestaande burchten van Nederland. De gids vertelt over de geschiedenis van het landgoed, wandelend langs alle gebouwen en boerderijen. Ook wordt er verteld over het beheer van de landerijen. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de omvang, de indeling en het gebruik van het landgoed. Naast de gebouwen gaat de aandacht natuurlijk ook uit naar wat we onderweg tegenkomen. Dit kunnen planten, bomen, dieren en dierensporen zijn, we laten ons verrassen. Breng de verrekijker maar mee! Je weet immers nooit of we een vos of reeën in het veld kunnen bewonderen.

Historie van het landgoed

In de 13e eeuw kwam Landgoed Tongelaar in het bezit van de Heren van Cuijk. Op het hoger gelegen gedeelte hebben zij in de 14e eeuw het Kasteel, de huidige vierkante toren, gebouwd en vanaf die tijd vond er ook permanente bewoning plaats. De overige bebouwing in Limburgse stijl kwam in de 18e eeuw tot stand. Samen met 5 boerderijen die verspreid liggen over het landgoed. Klein Garisveld uit 1820 als laatste. Centraal tussen de boerderijen en het kasteel werd het bakhuisje gebouwd. Het bakhuisje was voor gezamenlijk gebruik en de bewoners van Tongelaar mochten er beurtelings gebruik van maken.

Huidige situatie

Sinds 1978 is Landgoed Tongelaar in bezit van Brabants Landschap. Sommige boerderijen zijn verkocht aan particulieren en de akkers verpacht aan een boer die er uitsluitend biologische landbouw op bedrijft. De lager gelegen gronden zijn eveneens verpacht en hierin scharen boeren uit de nabije omgeving hun vee in, dit alles ook op biologische basis. Een gedeelte van de gronden zijn terug gegeven aan de natuur. 

Route

Het wordt een stevige wandeling van ongeveer 7 km. over deels onverharde wandelpaden en lanen op Landgoed Tongelaar. ‘Rondje Tongelaar’ duurt ongeveer 2 uur en begint en eindigt bij het kasteel. Na afloop wordt er ‘Een Goei Leven’-lunch geserveerd voor de liefhebbers.

Start

Zondag 22 maart 2020 om 10.00 uur bij de poort van Kasteel Tongelaar te Mill.

Adres: Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12 in Mill

Autonavigatie: Hoogedijk Mill invoeren!

Parkeerplaats: Splitsing Hoogedijk/Vaardijk in Mill