Kiwanisclub in actie voor jeugd

Een verbetering van je leefomgeving bedenken die daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

Het lijkt een droom, maar een die werkelijkheid werd voor basisschoolkinderen in de regio. Door Kiwanisclub Land van Cuijk werden zij uitgedaagd een project in te dienen waarmee hun straat, het dorp of een situatie een positieve wending krijgt.

Serviceclub Kiwanisclub Land van Cuijk bestaat uit een groep enthousiaste mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen dat zij spenderen aan goede doelen. Zij willen graag iets betekenen voor de samenleving en in het bijzonder de jeugd in de regio. Door het succes van georganiseerde evenementen en bijdrage van clubleden en sponsoren zijn er in de loop der jaren reserves ontstaan die zij zinvol willen besteden.

Het idee ontstond, in het kader van de participatiemaatschappij, jongeren te laten meedenken aan de besteding van dit geld. In de herfst van 2019 werden basisscholen in het Land van Cuijk benaderd met ideeën te komen, zoveel mogelijk uit de kinderen zelf, betrekkende hebben op verbetering van hun leefomgeving. Het idee moet de samenleving mooier maken.

Diverse basisschoolleerlingen gingen enthousiast aan de slag. Zo ook leerlingen van Onze Bouwsteen in Beugen. Zij bedachten niet iets voor henzelf maar voor (eenzame) ouderen: “Wij willen zorgen dat ouderen uit ons dorp zich minder eenzaam voelen en dat ze meer mensen ontmoeten. Twee keer per jaar willen wij een spelletjesochtend organiseren met hen. De ouderen, maar ook wijzelf, hebben dan een gezellige dag. Daarnaast leren wij een ochtend te organiseren. Om dit project te realiseren zijn spelletjes nodig, als Mens erger je niet en Rummikub. Ook klaptafels en een rolstoelplank zijn van harte welkom.”

Tot grote vreugde van de Beugense basisschool heeft de jury dit ingediende project goedgekeurd. Een cheque met het mooie bedrag van € 1012,58 is inmiddels aangeboden aan de leerlingenraad. “Hij is wel licht voor zoveel geld,” grapte een leerling. Volgens directrice Monika Lucassen waren de leerlingen direct enthousiast: “Ze stonden meteen in de ‘aan’ stand, dat was fantastisch. Het is mooi dat dit vanuit een prachtig project is ontstaan. Een mooi initiatief van de Kiwanis, waarbij de krachten van de kinderen naar boven kwamen.”

Verbetering van kinderspeelmogelijkheden, het zwerfafval- en hondenpoepprobleem aanpakken, het verleggen van een oversteek waren onderwerpen die bij andere projecten aan de orde kwamen. Hiervoor is overleg met de gemeente nodig, waar de Kiwanisclub mee aan de slag is. Iedere school die een project indiende heeft als beloning het mooie bedrag van € 250,00 ontvangen.

Naast dat de verschillende projecten wat gaan opleveren voor onze leefomgeving is het een leerzaam proces geweest voor de jeugd. Van het vraagstuk naar het nadenken over oplossingen tot het uitwerken van een projectplan, alle facetten zijn doorlopen. Samen met hen heeft de Kiwanisclub Land van Cuijk de samenleving een beetje mooier gemaakt.