Kerkje Velp gaat weer open en start met een Proeftuin

Begin 2021 is er door het college van de Gemeente Grave een onafhankelijke commissie aangesteld met daarin drie deskundigen: Sanne de Koning, Marco Lier en Peter Linders, ieder met een expertise op de thema’s gebiedsontwikkelingen, monumenten, duurzaamheid en herbestemming.

Deze commissie is in gesprek gegaan met alle stakeholders in en rondom het Vincentius Kerkje te Velp. Het kerkje is eigendom van de Gemeente Grave en gedurende tientallen jaren in gebruik geweest door Stichting Kunst in het Kerkje. De opdracht leek eenvoudig; kijk naar het toekomstig gebruik van het kerkje waarin de activiteiten van de voormalige gebruikers en toekomstige initiatieven samengaan met de positie van het kerkje centraal gelegen in de drie-eenheid met het Emmausklooster en het Brockhorstklooster. Het enig kader wat meegegeven is aan de commissie is de notitie ‘Stapvoets Verblijven’ die in 2017 unaniem door de Gemeenteraad van Grave is vastgesteld.

De commissie heeft inmiddels meer dan 30 gesprekken gevoerd met betrokkenen, ondernemers en omwonenden en zijn net zo enthousiast geworden over de unieke locatie met specifieke kenmerken voor mensen die op zoek zijn naar rust, cultuur, bezinning en historie. Er wordt nu al gesproken over een plek, zo groot als een postzegel (red. 0,1 km2) met daarop 900 jaar Katholieke historie.

Vervolgens zijn in een gezamenlijke sessie eerste functionele combinaties van functies geïnitieerd door de stakeholders zelf en is een fasering voor het vervolgproces ontwikkeld en afgesproken. Er was veel enthousiasme en positieve energie bij alle aanwezigen en diverse stakeholders staan “ te trappelen” om te beginnen. 

Naast activiteiten is er een lijst met zaken die moeten worden uitgezocht of geregeld om verder te kunnen komen met “stapvoets verblijven” en daarmee moet in ieder geval gestart worden. Een aantal zaken zal geruime tijd in beslag nemen vanwege hun aard en doorlooptijd. Zorgvuldigheid is geboden. De fasering zelf bestaat uit 2 delen. Te weten; Een proeftuinfase van heden tot 1 november 2021 en daarop aansluitend een stationaire fase met een vertegenwoordiger van de stakeholders in een beheerstichting.

Om alle betrokkenen alvast aan elkaar te laten wennen en de activiteiten en programmering op elkaar af te stemmen, start de commissie op 18 juni met de proeftuin. De eerste spontane activiteiten worden dan gefaciliteerd en passanten krijgen de kans om onder het genot van een kopje koffie een bezoek te doen aan het kerkje en haar omgeving.

Op 18 en 19 juni zal de proeftuin gestart worden met een expositie van Tashi Norbu, een internationaal bekende kunstenaar die het vak geleerd heeft in India bij de Dalai lama en al jaren in zijn oorspronkelijke vak westerse invloeden verwerkt. Zo is hij eigenlijk een verbinder tussen Oost en West. Ook worden er op vrijdag en zaterdag workshops gegeven, aanmeldingen kunnen via de website https://www.mocta.org of via info@ml-g.nl

Op 19 juni zal wethouder Theo Lemmen van de Gemeente Grave om 12:00 uur de proeftuin symbolisch openen bij het Kerkje in Velp. Belangstellenden zijn welkom en worden binnen de Corona-regels voorzien van een kopje koffie en rondleiding.